Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Imię i nazwisko:   Nadine Bednarz
magister,   Akademia Ekonomiczna  we Wrocławiu,   1983 r.
Reprezentowana specjalność naukowa:   ekonomia 

Przebieg pracy zawodowej: od 1998 jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, pracowała również  od 1985 -  2007 jako nauczycielka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy oraz od 1990 – 1999  jako Doradca Metodyczny Przedmiotów Ekonomicznych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy a następnie do 2007 jako Doradca Metodyczny Przedmiotów Ekonomicznych i Przedsiębiorczości w  Ośrodku  Doradztwa  Metodycznego  i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy.
Od 1998 r. uczestniczy w pracach Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa pełniąc różne funkcje.
    
Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:    

Kwalifikacje pedagogiczne oraz Edukatora. Certyfikat Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001 – 2000. Jest Egzaminatorem w zawodzie technik ekonomista.
Ukończone studia podyplomowe między innymi w zakresie : Zarządzania Strategicznego, Finansów i Bankowości,  Szacowania Nieruchomości, Organizacji i Zarządzania Oświatą.

 Doświadczenia w zakresie dydaktyki  i doradztwa metodycznego :
Od 1994 roku była opiekunem naukowym młodzieży przygotowującej się do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - co roku jej uczniowie zdobywali wysokie lokaty na szczeblu centralnym uzyskując tytuł laureata  (18 osób)  lub finalisty  (13 osób). Organizuje kursy dla nauczycieli między innymi z zakresu Komunikacji interpersonalnej, Zarządzania jakością pracy szkoły, Andragogiki. Opracowała i przeprowadziła w ramach grantów kuratoryjnych Rady Pedagogiczne. Uczestniczyła w pracach  Zespołów  sprawdzających czy powstające szkoły prywatne spełniają warunki do nadania uprawnień szkoły publicznej.

 Opracowane i opublikowane artykuły:
 Na zlecenie PTE Oddział w Legnicy opracowała artykuły :
 „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako instytucja rynku kapitałowego w Polsce”, Biuletyn PTE nr 1/2001 marzec, Legnica
 „Organizacja Systemu Bankowego w Polsce” ,  Biuletyn PTE nr 2/2001 maj, Legnica
 Opracowała i zaprezentowała między innymi artykuły na temat:
 „Praktyka zawodowa jako integralna część procesu kształcenia w wyższych szkołach zawodowych” na konferencji „Menadżer XXI wieku. Ile wiedzy, ile umiejętności” zorganizowanej przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie oraz Politechnikę Lubelską,
 „Praktyki zawodowe za i przeciw” na Ogólnopolskiej Konferencji  „Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” zorganizowanej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 „Uwarunkowania procesu edukacji w społeczeństwie informacyjnym”  opublikowany przez Oficynę wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.
„Czy uczenie się przez całe życie jest postawą przedsiębiorczą?” na Ogólnopolskiej Metodycznej Konferencji Naukowej Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej zorganizowanej przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie.

 


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu