Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Jacek Brdulak, członek ZK PTE, 1978 – ukończenie Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH, 1981 – doktorat, 1990 – habilitacja z zakresu transportu międzynarodowego. Profesor SGH od 1994 r. W latach 1996-2005 prodziekan, dziekan i prorektor SGH.
Członek zwyczajny OeVG (Oesterreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft) w Wiedniu. Zakres zainteresowań naukowych: geografia gospodarcza, rozwój regionalny, infrastruktura społeczna i gospodarcza, transport międzynarodowy, komunikacja międzyludzka.
Autorstwo i współautorstwo ponad 200 publikacji naukowych, w tym 20 zwartych. Najważniejsze spośród ostatnich: 3 rozdz. „Geografii gospodarczej świata” (red. nauk.
I. Fierla), PWE, 2005, wyd. III, „Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego” red. nauk., SGH, Warszawa 2005, „Infrastruktura rozwoju społeczno-gospodarczego” (red. nauk.), Instytut Wiedzy, Warszawa 2004. Szereg prac eksperckich z zakresu infrastruktury transportowej kraju, zakupów taboru transportowego oraz tworzenia specjalnych stref ekonomicznych i wolnych obszarów celnych.

e-mail:jacek.brdulak@sgh.waw.pl


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu