Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Uzyskane stopnie i tytuły naukowe (zawodowe):

2002 – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych zakresie nauki o zarządzaniu
1993–2002 – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, magister ekonomii

Doświadczenie zawodowe:

2004–nadal – dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (studia podyplomowe i MBA)
2002–nadal – adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie
2002–2004 – kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Radomiu
1994–2002 – asystent w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Pełnione funkcje:

2005–nadal – członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
2005–nadal – wiceprezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
2002–nadal – członek Komisji Wydziałowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej
2002–nadal – członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie
2001–nadal – członek Zarządu Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie
1998–2002 – członek Rady Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Zainteresowania naukowe:

• zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi
• zarządzanie strategiczne
• zarządzanie logistyczne
• zarządzanie ryzykiem (m.in. obszar B+R, logistyka)
• audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach

Publikacje naukowe:

• Metody organizacji i zarządzania; Organizowanie procesów pracy, pod red. A. Nalepki, Tarnów 2000 (współautor)
• Era po Enronie – wnioski płynące ze zjawiska upowszechniania się kreatywnej rachunkowości, materiały konferencyjne PKiW i SPiZ AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 2002 (współautor)
• Organizacyjne uwarunkowania zarządzania ryzykiem spekulatywnym w systemach logistycznych, rozprawa doktorska, Kraków 2002
• Dywergencja – próba analizy zjawiska w wybranych przedsiębiorstwach międzynarodowych, Zeszyt Naukowy nr 18, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003, (współautor)
• Metodyka procesu zarządzania ryzykiem – zarys problematyki, materiały konferencyjne PKiW i SPiZ AE w Krakowie, Warszawa-Kraków 2003
• Repercussions of auditing companies` creative accounting and the development of the internal audit Process in Central European Countries. The Example of Poland, [w:] Succeeding in a turbulent global marketplace: chance, developments, challenges, and creating distinct competencies, edited by: E. Kaynak, T.D. Harcar, International management development Association (IMDA), Hummelstown, PA, 2003
• Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Aspekt uniwersalistyczny, AE Kraków, Kraków 2004

Wyróżnienia i nagrody:

• Brązowy Krzyż Zasługi (2003)
• nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2003)
• nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej (2003)
• nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej za pracę organizacyjną w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001)
• nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej za pracę organizacyjną w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2000)

Kontakt:

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Zakład Logistyki
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel.: 012 293 55 61, fax: 012 293 50 74,
e-mail: bulap@ae.krakow.pl

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu