Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Katedra Marketingu i Badań Rynkowych
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska

Dyscyplina naukowa:
Nauki humanistyczne

Specjalność naukowa:
Nauki o polityce (Instytucje polityczne, nauka o konfliktach etniczno politycznych, procesy i technologie narodowościowe i polityczne)

Specjalizacja:
marketing, badania marketingowe, procesy demograficzne, projektowanie aplikacji

Dane osobowe:
Studia wyższe: mgr geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Gdański, 1972 r.
Studia podyplomowe: Akademia Nauk Społecznych, Moskwa 1986 r.
Stopień naukowy dr: Moskiewski Państwowy Uniwersytet Nauk Społecznych, 2002 r.

Przebieg pracy zawodowej:
2005 – Politechnika Koszalińska, Wydział Ekonomii i Zarządzania prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
2003 – Politechnika Koszalińska, adiunkt
1996 – 2002 Politechnika Koszalińska, st. wykładowca
1989 – 2003 Politechnika Koszalińska, kierownik Biura Rektora
1975 – 1989 działalność w organizacjach politycznych w Koszalinie
1972 – 1975 związki organizacji młodzieżowych w Koszalinie
1967 – 1972 szkoła podstawowa w Koszalinie

Działalność organizacyjna – pełnione funkcje:
2005 – Czlonek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
2005 – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie
2000 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Demograficznego w Warszawie (2. kadencja)
1997 – Przewodniczący Zarządu Oddzialu Polskiego Towarzystwa Demograficznego w Koszalinie (3. kadencja)
1996 – Członek Koszalińskiego Towarzystwa Naukowego
1995 – Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie
1982 – Członek Polskiego Towarzystwa Demograficznego
1975 – 1987 Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego

DOROBEK DYDAKTYCZNO-NAUKOWY

Działalność dydaktyczna:

Metody badań rynkowych i marketingowych, Podstawy marketingu, Polityka ludnościowa, Demografia społeczno-gospodarcza, Projektowanie aplikacji, Zarządzanie i planowanie marketingowe.

Pomoce dydaktyczne:
prezentacje multimedialne, pokazy multimedialne, foliogramy, gry dydaktyczne, zadania problemowe.

Publikacje:
Autor oraz współautor ponad 50 artykułów i opracowań naukowych oraz wielu popularyzatorskich artykułów dotyczących demografii, rozwoju lokalnego i regionalnego, ekonomiki i marketingu.
Autor i współautor opracowań, projektów organizacyjnych i ekspertyz gospodarczych, na rzecz władz regionalnych i jednostek gospodarczych

Adres kontaktowy:
Politechnika Koszalińska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Kwiatkowskiego 6e
75-343 Koszalin
tel. 094 3439-123
kom. 602490186
e-mail: czerwins@tu.koszalin.pl


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu