Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Uzyskane stopnie i tytuły naukowe (zawodowe):
dr nauk ekonomicznych (1978)

Zatrudnienie:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Funduszy UE
Prezes Oddziału PTE w Zielonej Górze

Od 1994 r. (moment zatrudnienia w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze) zajmuje się stale zagadnieniami polityki regionalnej, Unii Europejskiej i funduszami UE. Był autorem projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską i UKIE na utworzenie sieci punktów informacji europejskiej EUROPE DIRECT. W wyniku pozytywnej oceny wniosku od kwietnia 2005 r. funkcjonuje w Zielonej Górze Lubuski Punkt Informacyjny sieci EUROPE DIRECT (w strukturze Urzędu Marszałkowskiego – jako jedyny w regionie i jeden z 22 w Polsce) – którym kieruje.

Jest autorem szeregu opinii i ekspertyz m.in. dla Ministerstw Gospodarki i Pracy, jak również dla Parlamentarnego Zespołu ds. Wykorzystania Funduszy UE jako ekspert w poprzedniej kadencji parlamentu (obejmującej lata 2001–2005). W latach 2004–2005 pracował w Międzyresortowym Zespole ds. Przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 (jako przedstawiciel Konwentu Marszałków). Jest członkiem Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Województw (jako przedstawiciel Związku Województw i Konwentu Marszałków).

Jest autorem licznych artykułów w wydawnictwach regionalnych (np. „Lubuskie Pismo Regionalne REGION”) oraz we „WSPÓLNOCIE” (tematyka – zagadnienia polityki regionalnej oraz fundusze UE).

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu