Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Magister ekonomii, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania.
Właściciel Kancelarii Biegłego Rewidenta „Eks - Fin” w Częstochowie. Dyplomowany biegły księgowy od 1981 r. i biegły rewident z uprawnieniami badania sprawozdań finansowych od 1994 r. W latach 1956 – 92 specjalista ekonomista, kierownik działu i przez 21 lat główny księgowy w Hucie „Częstochowa”.
Inicjator i organizator Banku „Częstochowa”, przez 5 lat przewodniczący Rady Banku.
Od 1956 r. organizator kół zakładowych PTE na terenie Polski. Pomysłodawca, organizator i wykładowca cyklu edukacyjnego dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw regionu częstochowskiego nt. reformy gospodarczej.
Uczestnik i prelegent licznych sympozjów, seminariów i szkoleń z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw.
W latach 1964–1974 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych przy Hucie, a w latach 1974 – 1977 wykładowca akademicki (Politechnika Częstochowska) z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw przemysłowych.
W latach 70 – kierownik zespołu naukowo – badawczego z zakresu komputeryzacji systemu finansowo – księgowego hutnictwa na przykładzie huty „ Częstochowa”. Praca badawcza stała się podstawą do wprowadzenia w wielu hutach komputeryzacji systemu F-K.
Autor licznych artykułów i skryptów z zakresu komputeryzacji i ekonomiki przedsiębiorstw przemysłowych.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu