Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Dr ekonomii Franciszek Grzesiok jest pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach i innych uczelni. Dał się poznać jako wybitny nauczyciel akademicki i organizator prac naukowych. Jest autorem kilkunastu opracowań i publikacji naukowych – obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną. Specjalizuje się w dziedzinach: mikro i makroekonomia, rynek pracy, finanse i bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne.

Od wielu lat jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gliwicach. Pełnił funkcję Przewodniczącego Koła PTE przy Zakładzie Ekonomii Politycznej Politechniki Śląskiej, od 1991 r. do 1999 r. był Wiceprezesem Terenowej Rady Koordynacyjnej, a później Oddziału PTE w Gliwicach. Od 1999 r. jest Prezesem Oddziału i Członkiem Zarządu Krajowego PTE.
Położył szczególne zasługi w krzewieniu myśli ekonomicznej, wygłaszając referaty, odczyty i prelekcje na aktualne tematy społeczno-gospodarcze.
Ponadto uczestniczył w powołaniu Policealnego Studium Ekonomicznego PTE, Pośrednictwa Pracy dla ekonomistów oraz Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i nadzoruje ich działalność.
W Oddziale w Gliwicach zorganizował i nadzoruje doskonalenie i rozwój jakości świadczonych usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych z dziedzin ekonomiczno-prawnych, poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakości wg Normy PN-EN ISO 9001:2000 oraz zgodnie ze standardami i regulaminem organizacyjnym Krajowego Systemu Usług dla MSP.
Dr Franciszek Grzesiok ma szczególne zasługi w uzyskaniu przez Oddział PTE w Gliwicach: Certyfikatu Systemu Jakości wg ISO PN-EN 9001:2000, Certyfikatu Krajowego Systemu Usług oraz akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty.
Utrzymywanie wysokiego statusu Oddziału PTE w Gliwicach jako wykonawcy usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych, rozwój bazy materialnej i technicznej PTE jest dużą zasługą dr Franciszka Grzesioka.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu