Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Wykształcenie
 • Technikum Ekonomiczne, Sucha Beskidzka 1966 – technik ekonomista
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Kraków 1972 – magister ekonomii
 • Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa, Wydział Ekonomiczny 1978 – Akademia Ekonomiczna w Krakowie: dr nauk ekonomicznych (w dziedzinie ekonomii)
 • ukończone studia habilitacyjne w dziedzinie ekonomii
 Miejsce zatrudnienia
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Akademia Ekonomiczna w Krakowie (1972-1978) – asystent, adiunkt w Instytucie Ekonomii
 • Filia Politechniki Łódzkiej – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (1978-nadal) – adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych; Prodziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki
 

Funkcje w stowarzyszeniach i działalność samorządowa

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: Prezes Oddziału PTE w Bielsku-Białej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej: Skarbnik
 • samorząd terytorialny: Radny Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – Przewodniczący Komisji Rozwoju gospodarczego i Promocji Miasta
 Doświadczenia, specjalizacja zawodowa – kluczowe kwalifikacje
 • praca naukowo-badawcza: indywidualna i zespołowa
 • praca dydaktyczna i organizacyjna w dziedzinie kształcenia na poziomie wyższym
 • organizator i koordynator szkolenia ustawicznego
 • koordynator projektów w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej
 Dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny
 • ponad 50 publikacji naukowo-badawczych i dydaktycznych: artykułów, broszur, referatów, recenzji, ekspertyz i opinii w wydawnictwach krajowych i zagranicznych
 • autor programów dydaktycznych-specjalizacyjnych i szkoleniowych-zawodowych
 • prowadzenie wykładów i seminariów w dziedzinie: „ekonomii”, „międzynarodowych stosunków gospodarczych”, „zarządzania międzynarodowego”, „finansów publicznych – jednostek budżetowych samorządu terytorialnego”
 • praca habilitacyjna w zakresie - „międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw w obszarach transgranicznych”

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu