Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Wacław Jarmołowicz, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Wydział Ekonomii
 • Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową,
 • Członek Senatu, Przewodniczący Senackiej komisji ds. Nagród i Odznaczeń,
 • Członek Zarządu Krajowego PTE oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • Członek Rady Programowej „Ekonomisty”, wiceprzewodniczący Rejonowej, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Poznaniu, członek Sądu Konkursowego na podręcznik akademicki ZK PTE,
 • Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki,
 • Dziedzina i dyscyplina naukowa: ekonomia, teoria ekonomii, makroekonomia, gospodarowanie pracą, teoria i polityka płac, rynek pracy, polityka państwa na rynku pracy,
 • Autor i współautor 150 publikacji naukowych, w tym dwóch samodzielnych książek, jednej książki współautorskiej, kilkunastu rozdziałów w pracach zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów w liczących się czasopismach i periodykach naukowych. Ponadto, ponad 50 prac niepublikowanych o charakterze opracowań i recenzji naukowych. Autor podręcznika „Ekonomia. Zagadnienia wybrane” (Wydawnictwo Forum Naukowe WSZiB, Poznań 2005) oraz opracowania z serii Materiały Dydaktyczne „Wykłady z makroekonomii” (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005). Jest także współredaktorem naukowym i współautorem pracy zbiorowej „Od i do gospodarki rynkowej” (AE - PTE, Poznań 1992) oraz redaktorem naukowym i współautorem prac zbiorowych: „Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001); „Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych” (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003), „Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej” (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005); „Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro i mikroekonomiczne” (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005),
 • Współautor (obok Magdaleny Knapińskiej) pracy pt. „Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005, ss. 282.
 • Promotor 4 prac doktorskich, ponad 230 prac magisterskich oraz blisko 100 prac licencjackich i podyplomowych,
 • Konsultant i ekspert organizacji gospodarczych i instytucji rządowych (zwłaszcza w zakresie funkcjonowania gospodarki narodowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych),
 • W przeszłości m.in. zastępca dyrektora Instytutu Teorii Ekonomicznych AE w Poznaniu (w latach 1990-1991) oraz prodziekan (w latach 1991-1993) i dziekan (w latach 1993-1999) Wydziału Ekonomii AE w Poznaniu,
 • Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką PTE.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu