Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Działalność Rady Naukowej PTE
Celem działania Rady Naukowej jest inicjowanie i prowadzenie działalności naukowej Towarzystwa oraz doradztwo we wszystkich sprawach wynikających z jego działalności statutowej.
Więcej (plik docx)>>

Działalność Rady Naukowej PTE

 » 21.06.2022 Seminarium pt.: Polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Analiza korzyści i kosztów 
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. POLITYKA KLIMATYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ. ANALIZA KORZYŚCI I KOSZTÓW organizowanym przez Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
Seminarium odbędzie się w trybie online na platformie MS Teams w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00. Link do spotkania został zawarty w zaproszeniu dostępnym pod tym linkiem.

» 23 listopada 2021 r. -  seminarium nt. CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ – KOSZTY I KORZYŚCI, na które serdecznie zapraszają współorganizatorzy: Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Seminarium odbędzie się w trybie online na platformie MS Teams o godz. 12.00 (link do logowania – w zaproszeniu).

Zaproszenie z programem - LINK
Sprawozdanie z przebiegu seminarium - LINK
Nagranie - LINK

Jan Hagemejer i Jan Jakub Michałek:
» komentarz do dyskusji LINK

Tezy, prezentacje, konspekty: 

prof. Jan J. Michałek, prof. Jan Hagemejer:
»  Materiał do prezentacji LINK
»  Materiał do prezentacji LINK
»  Materiał do prezentacji LINK

Witold.M.Orłowski:

»  Materiał do prezentacji LINK  

» 15 czerwca 2021 - Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zapraszają na wspólnie organizowane seminarium nt. POLSKA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA - PRZESŁANKI, SZANSE I ZAGROŻENIA Seminarium odbędzie się w formie zdalnej (on-line) na platformie MS Teams

» 2 lutego 2021 r. - odbyło się  seminarium współorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat: „FINANSE PUBLICZNE PO COVID-19”

Współorganizatorzy zaprosili pięciu byłych, wysokiego szczebla polityków rządowych, którzy zostali poproszeni o zaprezentowanie poglądów na temat wyzwań i zagrożeń dla finansów publicznych i rozwoju gospodarczego.

Zaproszenie 

 

» Zapraszamy do obejrzenia seminarium z dnia 17 listopada 2020 r. współorganizowanego przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. 

Temat seminarium:
"PANDEMIA COVID-19 A FINANSE PUBLICZNE I STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA – CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA PARADYGMATÓW?"

Zapis z transmisji na: YouTube

» 15 maja 2019 r. Otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - "Społeczna czasoprzestrzeń działalności gospodarczej". Punktem wyjścia debaty było wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Hausnera.

Jerzy Hausner - Społeczna czasoprzestrzeń działalności gospodarczej
Transmisja online
Stenogram
Galeria zdjęć

 

» 2 października 2019 r. "Ekonomiczne implikacje transformacji technologicznej sektora energetyki" - debata seminaryjna Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

• Prof. Andrzej T. Szablewski: Elektroenergetyka w procesie zmiany paradygmatu. Przesłanki, kierunki oraz implikacje transformacji sektora. Prezentacja

 

» 13 czerwca 2017 r. -  otwarte seminarium naukowe Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych – relacje między dyscyplinami” . 


» 23 listopada 2016 r. - otwarte seminarium Rady Naukowej PTE nt. "Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarki polskiej", siedziba Zarządu Krajowego PTE w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.

 

» 14 czerwca 2016 r. - otwarte seminarium Rady Naukowej PTE i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN nt. „Polski rozwój gospodarczy wobec trendów demograficznych”.


» 23 marca 2016 r. - Debata pt. "Nowa Rada Polityki Pieniężnej – Nowa Polityka Pieniężna(?). O czym powinni wiedzieć nie tylko ekonomiści, ale i obywatele"  organizowana przez Fundację Batorego oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 23 marca (środa), o godz. 11.00, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49.


» 9 marca 2016 r. - „Procesy migracyjne i rynek pracy w Polsce” - otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

» 7 maja 2015 r. - otwarte posiedzenie Rady Naukowej PTE połączone z wręczeniem Panu Profesorowi Grzegorzowi W. Kołodko Specjalnej Nagrody Honorowej PTE za dorobek naukowy i upowszechnianie polskiej ekonomii w świecie. Wykład pt. "Dokąd zmierza świat? Dokąd zmierza ekonomia?" wygłosił prof. Grzegorz W. Kołodko.

 

 

 

 

Rada Naukowa

dr hab. prof. UEW Marek Kośny (Wrocław) - przewodniczący

dr hab. prof. UMK Mirosław Bochenek (Bydgoszcz) - wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz (Białystok) - wiceprzewodnicząca

dr hab. inż. prof. UZ Piotr Kułyk (Zielona Góra) - sekretarz

dr Sławomir Antkiewicz (Gdańsk)

dr Beata Barszczowska (Katowice)

prof. dr hab. Sławomir Bukowski (Radom)

dr inż. Mariusz Chudzicki (Częstochowa)

prof. dr hab. Robert Ciborowski (Białystok)

dr hab. prof. UE Alojzy Czech (Katowice)

dr hab. prof. UEP Monika Dobska (Poznań)

prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Wrocław)

dr hab. prof. UW Łukasz Hardt (Łódź)

dr Agnieszka Huterska (Toruń)

dr Andrzej  Jakubowicz (Łódź)

prof. dr hab. Ryszard Kamiński (Poznań)

dr hab. prof. UG Hanna Klimek (Gdańsk)

dr hab. prof. US Barbara Kryk (Szczecin)

dr hab. prof. UEK Elżbieta Kubińska (Kraków)

dr Ewa Kulińska-Sadłocha (Łódź)

dr inż. Paweł Kużdowicz (Zielona Góra)

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Wrocław)

dr hab. prof. UTHRad Marzanna Lament (Radom)

dr hab. prof. UJK, Marek Leszczyński (Kielce)

dr hab. prof. UG Andrzej Letkiewicz (Gdańsk)

dr hab. inż. prof. UŁ Marek Matejun (Łódź)

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (Łódź)

dr hab. inż. prof. PCz Joanna Nowakowska-Grunt (Częstochowa)

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Szczecin)

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk (Poznań)

dr hab. prof. UEK Czesława Pilarska (Kraków)

dr Anna Iwona Piotrowska (Toruń)

dr Dariusz Piotrowski (Bydgoszcz)

dr Jerzy Podsiadło (Katowice)

dr Ewa Popławska (Katowice)

dr Jadwiga Ratajczak (Opole)

mgr Małgorzata  Romanowska (Częstochowa)

dr Rafał Rosiński (Koszalin)

prof. dr hab. Stanisław Rudolf (Łódź)

dr Zofia Sepkowska (Łódź)

dr Anna Sobczyk-Kolbuch (Katowice)

dr hab. prof. PP Marek Szczepański (Poznań)

dr hab. prof. UW Wiesław Szczęsny (Łódź)

prof. dr hab. Andrzej Szplit (Kielce)

dr hab., prof.UZ  Bogdan Ślusarz (Zielona Góra)

dr hab. prof. UEK Maria Urbaniec (Kraków)

dr Grzegorz Wałęga (Kraków) 

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Warszawa)

dr Izabela Wojewoda (Zielona Góra)

dr hab. inż. prof. PCz Agnieszka Wójcik-Mazur (Częstochowa)Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony