Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


5 czerwca 2019 r. Debata "Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP". Goście specjalni: prof. Elżbieta Mączyńska, Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, przewodniczląca Rady Dialogu Społecznego, Zbigniew Derdziuk, szef programowy Komitetu Dialogu Społecznego KIG, Marek Szymaniak, autor książki "Urobieni. Reportaże o pracy", Rafał Woś, autor książki "To nie jest kraj dla pracowników".

Image

Image

Image

Image

Image


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony