Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


 2022

 • Doktryna jakości. Wydanie III turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Andrzej Jacek Blikle. Oneoress Exclusive 2022.
 • O mądrą i sprawną Polskę. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Kieżunowi. Redakcja Ewa Barlik, Anna Goryńska. Poltext, Warszawa 2022.

 2021 

 • Advanced microeconomics: Learning materials for Ph.D. students, Karolina Sobczak, Krzysztof Malaga, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2021
 • Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce. Andrzej Cwynar. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Warszawa 2021.
 • Analiza realizacji strategii "Europa 2020" w Hiszpanii na tle krajów UE w latach 2010-2018. Łukasz Piętak. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Warszawa 2021.
 • Beyond Capitalism. New Social Architectures. Ladislau Dowbor. Cambridge Scholars Publishing 2021.
 • Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku. Kate Raworth. Wydawnictwo Krytyki Politycznej Warszawa 2021.
 • Kryzysy gospodarcze, perspektywa historyczna. Wojciech Markowski. Oficyna wydawnicza "Mówią wieki".
 • Lean accounting Współczesne koncepcje zarządzania kosztami z perspektywy konkurencyjności i bezpieczeństwa organizacji. Anna Kuczyńska-Cesarz, Monika Szczerbak. ArchaeGraph. Łódź-Kielce 2021.
 • Oblicza polskiego etatyzmu gospodarczego. Spór o miejsce państwa w gospodarce w okresie międzywojennym, powojennym i po 1990 roku. Liberalizm versus etatyzm. Stanisław Czaja, Bogusław Fiedor. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2021.
 • Polish Brands. Historical, Cultural and Economic Contexts. ed. Sławomir Kamosiński, Regina Pacanowska. UAM, Poznań 2021
 • Rady uczelni: regulacje i dobre praktyki. red. nauk. Jerzy Woźnicki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Warszawa-Toruń 2021.
 • Rynek (Rodowód, istota, definicja i cechy rynku). Ryszard Bączek. Wydawnictwo Werset Lublin 2021.
 • Spotkania z Andrzejem Walickim. Paweł Kozłowski. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa 2021.
 • Traktat. Sztuka wojny, przełożył Piotr Plebaniak, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2021
 • Trzech na jednego. Red. Edward Chudziński. IMAGO Kraków 2021.
 • Walka o najzdolniejszych. Wpływ kompetencji i kształcenia na sukces społeczeństw. Gunnar Heinsohn. Instytut Zachodni Poznań 2021.
 • Wartość nieruchomości w sąsiedztwie lotnisk - metodyka szacowania szkód i ustalania odszkodowań. Jan Konowalczuk, Magdalena Habdas, Iwona Foryś, Łukasz Drobiec. Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2021.
 • Wartość wszystkiego. Wytwarzanie i zawłaszczanie w globalnej gospodarce. Mariana Mazzucato. Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox Poznań 2021.
 • Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych w Polsce. Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga, Ryszard Kowalski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021
 • Współczesna scena innowacji. Andrzej H. Jasiński. Wydawnictwo Poltext Warszawa 2021.
 • Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw Nr 1 (17) 2021.
 • Źródła dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, STUDIA BAS  nr 1(65) 2021, Wydawnictwo sejmowe, Warszawa 2021

 

 2020

 • 20 lat koniunktury w sektorze bankowym - z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Red. nauk. Stanisław Kluza, Konrad Walczyk. Warszawa 2020
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne: polityka, finanse i innowacje. Redakcja naukowa: Maria Urbaniec, Małgorzata Kosała, Izabela Czaja. Wydawnictwo Poltext.
 • Branża piwowarska i sektory powiązane wobec pandemii COVID-19. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2020
 • Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19. Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski
 • Czaja Stanisław: Makroekonomiczna neoklasyczna funkcja produkcji. T. 1. Geneza,istota, założenia, klasy. Wrocław 2020
 • Doradca restrukturyzacyjny. Nr 22 (4/2020).
 • Efektywność kolejowych przewozów regionalnych w Polsce. Michał Zajfert. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Warszawa 2020.
 • Ekonomia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Aktualne trendy i pożądane zmiany. Red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Witold Kwaśnicki. Warszawa, Difin 2020
 • Ewolucja kwestii agrarnej a środowiskowe dobra publiczne. Anna Matuszczak. Dział wydawnictw IERiGŻ-PB.
 • Gorazda Marcin, Kwarciński: Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii. Kraków 2020
 • Identyfikacja i uzasadnienie kierunków regulacji o kluczowym znaczeniu w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. red. nauk. Jerzy Woźnicki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Warszawa-Toruń 2020.
 • Jagiełło Zbigniew, Kubisiak Paweł: Od skarbonki do chmury czyli historia transformacji PKO Banku Polskiego. Warszawa 2020
 • Kapitał relacyjny banków a kryzys pandemiczny. Działania polskich banków względem interesariuszy w obliczu COVID-19. Monika Marcinkowska. Wydawnictwo SIZ.
 • Koźmiński Andrzej K., Noga Adam, Piotrowska Katarzyna, Zagórski Krzysztof: The Balanced Development Index for Europe's OECD Countries, 1999 - 2017. Springer 2020
 • Krytyczna teorii organizacji. Elementy filozofii i praktyki zarządzania. Red. nauk. Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun, Warszawa 2020
 • Księga Jubileuszowa Profesora Romualda Polińskiego w 50-lecie aktywności naukowej, menedżerskiej i państwowej 1969-2019. Jubilee Publication on Professor Romuald Polinski 50th Anniversary of Professional Activity 1969-2019. Warszawa 2020
 • Kultura ryzyka a cyfrowa transformacja banków w świetle pandemii COVID-19. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński.
 • KULTUROWY WYMIAR MODELOWANIA EKONOMICZNEGO. Perspektywa humanistyczna. Autor: Jarosław Boruszewski, Łukasz Hardt, Robert Mróz, Krzysztof Nowak-Posadzy. Wydawca Scholar.
 • Ludzie-rzeczy-ludzie. O porządkach społecznych, w których rzeczy łączą, a nie dzielą. Autor Andrzej Waśkiewicz. Wydawca Universitas.
 • Marcin Gorazda, Tomasz Kwarciński - Między dobrobytem a szczęściem esencje z filozofii ekonomii
 • Michniewicz Tomasz: Chwilowa anomalia. O chorobach współistniejących naszego świata. Kraków 2020
 • Michorowski Michał, Sieradzki Rafał, Szopa Bogumiła: Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych. Warszawa 2020
 • Mikroekonomia. Ujęcie statyczne i dynamiczne, Krzysztof Malaga i Karolina Sobczak, C.H. Beck, Warszawa 2020
 • Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych - teoria i zastosowania. Pod red. Artura Prędkiego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
 • Planowanie dochodów z podatków lokalnych w Polsce. Red. Elżbieta Malinowska-Misiąg, Paweł Felis. Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2020.
 • Oleksyn Tadeusz: Zarządzanie. Wybrane kwestie. Warszawa 2020
 • Opolski Krzysztof, Turowski Krzysztof: Historia ludzkiej chciwości. Warszawa 2020
 • Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Janina Godłów-Legiędź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020
 • Polski Kompas. Rocznik instytucji finansowych i spółek akcyjnych. Warszawa 2020
 • Poza Kapitalizm. Nowa architektura społeczna. Ladislau Dowbor. Instytut wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2020.
 • Profesjonalizacja obsługi obrotu nieruchomościami. Wyzwania dla pośredników i rzeczoznawców majątkowych. Katarzyna Kania, Agnieszka Małkowska, Małgorzata Uhruska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2020.
 • Przedsiębiorstwo, gospodarka i społeczeństwo w kręgu zainteresowania ekonomistów. Redakcja naukowa Ryszard Kamiński. Poznań: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2020
 • Rachunkowość w nurcie ekonomiczno-finansowo-zarządczym. Złota Księga dla dr. Zdzisława Fedaka z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych. Red. nauk. Anna Karmańska. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH 2020
 • Raczkowski Konrad, Schneider Friedrich, Węgrzyn Joanna: Ekonomia systemu podatkowego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020
 • Raport Gospodarka. Pandemia nie usprawiedliwia błędów. Polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2020
 • Rola towarzystw naukowych w rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej. Pod redakcją Andrzeja Gulczyńskiego i Zbigniewa Kruszewskiego. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Rozmowy o odpowiedzialności. T. IV W czasach zarazy. Warszawa 2020
 • Rozważania o transporcie. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Załodze. Red. nauk. Tomasz Kwarciński. Szczecin 2020
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2019 r. Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019
 • Rynek i katedra. Polskie spory o media publiczne. Juliusz Braun. Wydawnictwo Nieoczywiste.
 • Samoregulacyjne kształtowanie zachowań rynkowych przedsiębiorstw. Beata Majecka. Andrzej Letkiewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2020.
 • Santorski Jacek, Oksanowicz Paweł: "I"/Refleksje o przywództwie jutra. Warszawa 2020
 • Socio-economic development: Interdisciplinary ecosystems perspective. Edited by: Maria Urbaniec, Agnieszka Żur. Wydawnictwo Poltext.
 • Solarz Jan Krzysztof, Waliszewski Krzysztof: Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19. Kraków-Legionowo 2020
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainie. Red. nauk. Ryszard Kamiński. Wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu.
 • Szpringer Włodzimierz: Zarządzanie przez algorytmy. Technologia. Ekonomia. Prawo. Wydwnictwo Poltext. Warszawa 2020
 • The Eclipse of Value-Free Economics. The concept of multiple self versus homo economicus . Aleksander Ostapiuk. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2020.
 • Truszczyński Jan: Do czego zobowiązała się Polska wstępując do Unii Europejskiej? Warszawa 2020
 • Uwarunkowania przekształceń polskiego systemu społeczno-gospodarczego. Ryszard Bugaj. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Warszawa 2020.
 • Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw Nr 3-4 (15-16) 2020.
 • Z badań nad rozwojem gospodarczym Polski na tle przemian w Europie i na świecie. Koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne. Red. naukowa Ryszard Kamiński. Poznań 2020
 • Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 45. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Warszawa 2020
 • Zmieniający się świat a globalizacja. Red. Jerzy Kleer, Konrad Prandecki wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN.

2019
 • Adamek-Hyska Dorota, Strojek-Filus Marzena, Tkocz-Wolny Krystyna, Wszelaki Aneta: Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2019
 • Analizy i Studia. Nr 2 (8), listopad 2019
 • Chmielnicki Paweł, Minich Dobrochna: Gorzki smak kiełbasy wyborczej. Obietnice i ich realizacja ustawami w latach 2015 - 2016. Wolters Kluwer. Warszawa 2019
 • Czech Alojzy: Karol Adamiecki. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa - Radom 2019
 • Doradca Restrukturyzacyjny. Nr 18 (4/2019)
 • Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś. Redakcja naukowa: Grażyna Musiał. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2019
 • Finanse agrobiznesu. Redakcja naukowa Sławomir Juszczyk. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2019
 • Gołębiewski Jarosław: Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej. Studium porównawcze krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW 2019
 • Inwestycje i nieruchomości. Współczesne wyzwania. Redakcja: Anna Wojewnik- Filipkowska, Krzysztof Szczepaniak. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2019
 • Jasiński Leszek Jerzy: Michał Kalecki odczytany po pół wieku. Centrum Europejskie Natolin. Warszawa 2019
 • Kamiński Ryszard : Reporting of Enterprises. The Main Theoretical Problems and Legal Regulations. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2019
 • Kiryluk Ewa-Dryjska: Sprawiedliwy podział. Kryteria, metody i aplikacje. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2019
 • Kłosiński Kazimierz Albin: Porządki współczesnego świata. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2019
 • Kurkliński Lech, Lepczyński Błażej: Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce. Konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne. Warszawa 2019
 • Lewicki Mikołaj: Społeczne życie hipoteki. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2019
 • Lichota Wojciech : Polskie specjalne strefy ekonomiczne - efekty finansowe. Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św,, 2019
 • Mazurek Grzegorz: Transformacja cyfrowa. Perspektywa marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2019
 • Metaekonomia II. Zagadnienia z filozofii makroekonomii. Red. Tomasz Kwarciński, Agnieszka Wincewicz-Price. Kraków: Copernicus Center Press, 2019
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna nr 1 (64) 2019. Uczelnia Łazarskiego. Warszawa 2019
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna nr 2 (65) 2019. Uczelnia Łazarskiego. Warszawa 2019
 • Poland in the European Union: Achievements, Problems & Prospects. Edited by Jerzy Wilkin. Warsaw 2019
 • Postuła Marta: Polityka społeczno-gospodarcza w UE. Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Wydawnictwo Naukowe PWN 2019
 • Puślecki Zdzisław W.: Trends Reshaping International Business Theory and Policy. Warszawa: Dom Wydawniczy 2019
 • Pyka Irena, Zygierewicz Mariusz, Bolibok Piotr, Nocoń Aleksandra: Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2019
 • Rapacki Ryszard: Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe. Routledge. Taylor & Francis Group. New York 2019
 • Rola towaroznawstwa w strategii odpowiedzialnego biznesu. Redaktor naukowy: Romuald I. Zalewski. Komisja Nauk Towaroznawczych Polska Akademia Nauk Oddział Poznań. Poznań 2019
 • Rynek energetyczny. Zapobieganie przyczynom przestępczości. Redkacja: Łukasz Wojcieszak, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. Wyadwnictwo Instytutu Sprawiedliwości. Warszawa 2019
 • Rynek ubezpieczeniowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości. Redakcja: Maria Płonka, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa 2019
 • Sawulski Jakub: Młodzi o polskiej transformacji, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2019
 • Sobiech-Grabka Katarzyna: Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej. CeDeWu. Warszawa 2019
 • Sopoćko Andrzej: Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2019
 • Stosunki międzynarodowe
 • Strąk Michał : I jak tu Polską rządzić? Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 2019
 • Szczęsny Wiesław: Przesłanki decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Warszawa 2019
 • Szymański Władysław: Era autodestrukcji. Difin. Warszawa 2019
 • Urban Dariusz: Finansyzacja gospodarki w teorii i praktyce. Pomyśleć kapitalizm od nowa. Łódź 2019
 • Wilkiewicz Zbigniew: Cudzoziemiec bez ojczyzny. Zapiski rodzinne. Wrocław 2019
 • Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego. Red. nauk. Sławomir Juszczyk, Rafał Balina. Warszawa 2019
 • Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw Nr 4 (12) 2019

 2018

 • Robert Białoszewski, Łukasz Kiczma, Mirosław Sułek: Potęga państw 2018. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny. Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR. Warszawa 2018
 • 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga Jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Redakcja naukowa: Alicja Adamczak. Wolters Kluwer, Warszawa 2018
 • Analizy i Studia. Ocena aktualnych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nr 1 (5) 2018. Centrum Analiz i Studiów Podatkowych
 • Bałtowski Maciej, Kwiatkowski Grzegorz: Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce.Warszawa 2018
 • Bednarczyk Jan L.: Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii. Warszawa 2018
 • Bugaj Ryszard: Polska reforma zabezpieczenia na starość. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 2018
 • Czaja Izabela: Przedsiębiorca w myśli ekonomicznej. Ewolucja poglądów. Kraków 2018
 • Doradca Restrukturyzacyjny Nr 11 (1/2018)
 • Dudycz Tadeusz, Osbert-Pociecha Grażyna, Brycz Bogumiła: Efficiency in Business and Economics. Proceedings from the 7th International Conference on Efficiency as a Source of the Wealth of Nations (ESWN), Wrocław 2017, Springer International Publishing 2018
 • Energetyka 2030. Raport. Fundacja Przyjazny Kraj 2018 Więcej
 • Finanse i zarządzanie: wybrane wyzwania. Książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Krzysztofa Opolskiego. Pod red. Janusza Kudły i Jarosława Górskiego. Warszawa 2018
 • Golinowska Stanisława: Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku. Warszawa 2018
 • Golinowska Stanisława: O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki. Warszawa 2018
 • Gotowska Małgorzata, Antoszak Paweł, Majcherek Michał: Współczesne trendy na rynku pracy. Aspekty regionalne. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018
 • Grodzicki Maciej J.: Konwergencja w warunkach integracji gospodarczej. Grupa Wyszehradzka w globalnych łańcuchach wartości. Kraków 2018
 • Guzek Marian: Świat zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną. Warszawa 2018
 • Gwardzińska Ewa: Przedstawicielstwo celne w międzynarodowym obrocie towarowym. Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018
 • Horodecka Anna: Obraz człowieka we współczesnej ekonomii. Warszawa: Oficyna SGH, 2018
 • Indeks Millenium 2018. Potencjał Innowacyjności Regionów. Raport. Analiza przygotowana przez Bank Millenium S.A.
 • Kamińska Katarzyna: Ordoliberalizm i keynesizm - dwie sprzeczne koncepcje w polityce gospodarczej powojennych Niemiec. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warszawa 2018
 • Karpiński Andrzej: Prawda i kłamstwa o przemyśle. Polska w obliczu III rewolucji przemysłowej. Warszawa 2018
 • Kosikowski Cezary: Współczesny interwencjonizm. Warszawa 2018
 • Leszczyńska Cecylia: Polska 1918 - 2018. Historia Polski w liczbach. Tom 5. Warszawa 2018
 • Lewicka-Strzałecka Anna: Moralność finansowa Polaków. Raport z badań - III edycja. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Gdańsk - Warszawa 2018
 • Les enjeux du développment économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée. Challenges of economic, financial and ecological development in a risky globalization. Proceedings of the 60th Congress of the International Association of French Language Economists  Więcej
 • Lin Justin Yifu, Nowak Alojzy Z.: New structural policy in an open market economy, University of Warsaw Faculty of Management Press, Warsaw 2018
 • Łotysz Sławomir: Polscy wynalazcy. 100 polskich wynalazców na 100-lecie Urzędu Patentowego RP. Wydawnictwo Dragon, Bielsko - Biała 2018
 • Monetary Unions: Background, Advantages and Disadvantages. Ed. Sławomir Ireneusz Bukowski. Nova Science Publishers 2018
 • Moździerz Anna: Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa 2018 
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Nr 1 (60) 2018. Uczelnia Łazarskiego
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Nr 3 (62) 2018. Uczelnia Łazarskiego
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Nr 4 (63) 2018. Uczelnia Łazarskiego
 • Nigdy nie poddawaj się! Jak myśli i działa 21 przedsiębiorczych kobiet. Ambasador Przedsiębiorczości w Polsce. Opole 2018
 • Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu. Redakcja naukowa: Katarzyna Żyminkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2018
 • Obserwatorium Ekonomiczne PTE. Raporty o sytuacji społeczno - ekonomicznej Polski Nr 1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 2018
 • Podejście ewolucyjne w naukach społecznych. Red. nauk. Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak. Warszawa 2018
 • Poland. Competitiveness Report 2018. The Role of Cities in Creating Competitive Advantages. Edited by Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski. Warsaw 2018
 • Polska. Raport o konkurencyjności 2018. Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski. Redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski. Warszawa 2018
 • Przedsiębiorca odczarowany. Kim są twórcy polskiej gospodarki? Polska Rada Biznesu, Polityka Insight. Warszawa 2018   Treść raportu
 • Raport ERIF za IV kwartał 2017 roku     Okładka    
 • Россия и Польша перед лицом общих вызовов. Москва 2018
 • Puślecki Zdzisław W.: Unia Europejska - Chiny. Nowe zjawiska w stosunkach handlowo-ekonomicznych. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2018
 • Sadura Przemysław: Polska szkoła reform: czego możemy się nauczyć z nieudanych zmian systemu edukacji? Fundacja im. Stefana Batorego  Więcej
 • Statystyka dla polityki spójności 2016 - 2018. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa 2018
 • Stosunki międzynarodowe w procesie zmian. International Relations in the Process of Changes. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi W. Puśleckiemu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018
 • Strengthening the knowledge base for innovation in the European Union. Weresa Marzenna Anna (ed.)Warszawa 2018
 • Systemy emerytalne na świecie. Rekomendacje dla pracowniczych planów kapitałowych w Polsce. Polityka Insight 2018 Więcej
 • Szaruga Elżbieta: Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego. Wyzwanie XXI wieku edu-Libri Kraków 2018 Więcej
 • The Single European Market and Trade Policy. Edited by Angelo Santagostino
 • Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa. Red. nauk. Hanna Kuzińska. Warszawa 2018
 • Włodarczyk Julia: Interpersonalne porównania dochodów w perspektywie integracji monetarnej Polski ze strefą euro. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
 • Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw Nr 1 (5) 2018
 • Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej. W świetle wartości ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia. Stan w roku 1988. Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2018
 • Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne z przedmową Geoffrey'a M. Hodgsona. Pod red. Anny Ząbkowicz, Macieja Miszewskiego, Pawła Chmielnickiego i Sławomira Czecha. Sosnowiec-Kraków 2018

2017

 • 15-lecie Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zielona Góra 2017
 • Analizy i Studia. Cele nowej Ordynacji podatkowej. Nr 2 (4) 2017. Centrum Analiz i Studiów Podatkowych
 • Banasik Przemysław: Sąd zaangażowany społecznie - pożądany kierunek zmian. Warszawa 2017
 • Bank Wspólnych Sił. Magazyn Grupy BPS. Nr 2/2017
 • Biuletyn Fakty/Liczby/Opinie Nr 9/marzec 2017
 • Borychowski Michał, Czyżewski Bazyli: Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech. Determinanty ekonomiczne i uwarunkowania instytucjonalne. Warszawa 2017
 • Centra usług w układach regionalnych. Pod red. Piotra Niedzielskiego i Katarzyny Łobacz. Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. (MLXIII) 989, Szczecin 2017
 • Czyżewski Bazyli: Kierat rynkowy w europejskim rolnictwie. Poznań 2017
 • Dembinski Paul H.: Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów. Warszawa 2017
 • Dokurno Zbigniew: Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa 2017
 • Dokurno Zbigniew, Fiedor Bogusław, Scheuer Bartosz: Contemporary Macroeconomics from the Perspective of Sustainable Development. Edited by Zbigniew Dokurno. Warszawa 2017
 • Ekonomia polityczna "dobrej zmiany". Red. Michał Sutowski. Warszawa 2017
 • Ekonomia odkrycia naukowego. Analiza krytyczna, Renata Wojciechowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • Europa Regionum Nr 2/2017, t. XXXI. Innowacje - współczesne wyzwania i determinanty działań oraz ich pomiar, SOOIPP Annual 2017, Szczecin 2017
 • Europejski Klub Biznesu Polska - 2016
 • Globalizacja, integracja europejska a suwerenność państwa. Red. nauk. Jerzy Wilkin. Polska Akademia Nauk - Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". Warszawa 2017
 • Jagniątkowski Zbigniew, Doburzyński Sławomir: Stocznia 3.0. Przemysł pomiędzy państwem a rynkiem. Szczecin 2017
 • Jamka Beata: Razem - ku zmianie paradygmatu gospodarowania. Warszawa 2017
 • Jasiński Leszek Jerzy: Analiza i interpretacja badań ekonomicznych. Warszawa 2017
 • Juszczyk Sławomir, Balina Rafał, Kowalski Olaf, Różyński Jerzy: Aktywa i pasywa banku spółdzielczego w ujęciu zarządczym. Warszawa 2017
 • Kamińska Alfreda: Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa 2017
 • Kisielewicz Andrzej: Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia. Warszawa 2017
 • Kolipiński Bartłomiej (Kolski Jan): Felietony. Warszawa 2017
 • Kołodko Grzegorz W., Koźmiński Andrzej K.: Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Warszawa 2017
 • Korczak Janusz, Momenty wychowawcze, wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2017
 • Koziar Jan: Projekt polskiego systemu własności pracowniczej. Warszawa: Wydawnictwo Polityka Polska, 2017
 • Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, Nr 2/32/2017. Pismo dostępne na stronie wydawcy>>
 • Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, Nr 4/34/2017. Pismo dostępne na stronie wydawcy
 • Liderzy o liderowaniu w XXI wieku. Refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków. Red. nauk. Ewa Bojar. Lublin 2017
 • Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej 22-23 listopada 2016 r. Moskwa 2017 Okładka
 • Matys Michał: Grube ryby. Jak zarobili swój pierwszy miliard. Warszawa 2017
 • Miscellanea Oeconomicae. Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność. Red. nauk. Andrzej Pawlik, Andrzej Szplit. Studia i Materiały Rok 21 Nr 3/2017, tom II. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2017
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Nr 2 (57) 2017. Uczelnia Łazarskiego
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Nr 3 (58) 2017. Uczelnia Łazarskiego
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Nr 4 (59) 2017. Uczelnia Łazarskiego
 • New Structural Economics For Less Advanced Countries Nowa ekonomia strukturalna wobec krajów mniej zaawansowanych. Edited by: Justin Yifu Lin i Alojzy Z. Nowak. Warsaw 2017 Okładka
 • Opolskie Roczniki Ekonomiczne, tom XIX. Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Red. nauk. Maria Bucka. Opole 2017
 • Orlik Krzysztof: Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej. Warszawa 2017 
 • Piontek Barbara, Piontek Franciszek: Development from theory to practice. Germany 2017    Okładka
 • Poczta-Wajda Agnieszka: Polityka wspierania rolnictwa a problem deprywacji dochodowej rolników w krajach o różnym poziomie rozwoju. Warszawa 2017
 • Poland Today Nr 14/2017
 • Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna. Red. nauk. Marzenna Anna Weresa. Warszawa 2017
 • Polska regionów - Polska miast. Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, IX tom. Kraków 2017
 • Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Pod red. Ewy Ignaciuk i Janusza Dąbrowskiego. Gdańsk: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, 2017
 • Realia dialogu społecznego w Polsce. Wnioski z serii seminariów Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej 2016/2017. Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Warszawa 2017
 • Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje. Red. nauk. Leokadia Oręziak. Warszawa 2017
 • Regionalizacja - Polityka - Etyka II. Publikacja z okazji XX-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Andrzeja F. Bociana na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja F. Bociana, Doroty Perło, Pawła Piątkowskiego, Marka Proniewskiego. Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia. Białystok 2017
 • Rocznik kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Rocznik 2017 Więcej
 • Sławiński Andrzej, Chmielewska Anna: Zrozumieć rynki finansowe. Warszawa 2017
 • Strategie stóp procentowych w bankowości. Pod red. Piotra Masiukiewicza. Warszawa 2017
 • Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2016 r. na tle procesów w gospodarce światowej. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2017   Publikacja do pobrania na stronie GUSu
 • Szyszkowska Maria: Istnieć w XXI wieku. Białystok 2017
 • Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko (red.), Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2017. Publikacja do pobrania na stronie wydawnictwa (PDF)>>
 • Tomkiewicz Jacek: Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji. Warszawa 2017
 • Warufakis Janis: A słabsi muszą ulegać? Warszawa 2017
 • W drodze. Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu. Nr 2/2017 (522)
 • Wybrane paradygmaty zarządzania firmami rodzinnymi, red. Jan Klimek i Beata Żelazko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017
 • Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw. Kwartalnik Ogólnopolski. Nr 1 (1) 2017
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności. Red. nauk. Jan W. Wiktor. Warszawa 2017
 • Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej nr 32. Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Warszawa 2017
 • Zybała Andrzej: Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. Warszawa 2017

2016

 • Analizy i Studia Nr 2 (2) 5 października 2016 r. Centrum Analiz i Studiów Podatkowych
 • Biuletyn. Wydanie jubileuszowe z okazji 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań 2016
 • Bochenek Mirosław: Historia myśli ekonomii. Toruń 2016
  Wstęp
  T. 1. Od starożytności do szkoły klasycznej. Okładka
  T. 2. Od idei socjalistycznych do historyzmu. Okładka
  T. 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoły. Okładka
  T. 4. Od neomarksizmu do początków ekonometrii. Okładka
  T. 5. Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej. Okładka
  T. 6. Współczesne szkoły ekonomiczne.  Okładka
 • Brdulak Jacek, Florczak Ewelina: Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Warszawa 2016
 • Cesarski Maciej: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014. Światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania. Warszawa 2016
 • Ciborowski Robert: Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Białystok 2016
 • Dąbrowski Tomasz J.: Kształtowanie reputacji banku komercyjnego. Podejście symboliczne i substancjalne. Warszawa 2016
 • Dąbrowski Tomasz J., Majchrzak Katarzyna: Społeczna odpowiedzialność banków w kontekście walutowych kredytów hipotecznych. Warszawa 2016
 • Debata o Polsce. Analizy i opinie. Warszawa 2016
 • Dokąd zmierza Europa: państwo - gospodarka - społeczeństwo - finanse. Red. nauk.: Jerzy Kleer, Piotr Szukalski, Konrad Prandecki. Warszawa 2016
 • Dominiak Piotr, Wasilczuk Julita E., Starnawska Marzena: Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej. Analiza zjawiska w Polsce. Warszawa 2016
 • Economics of Competition Protection. Vertical Restraints. Ekonomia ochrony konkurencji. Ograniczenia wertykalne, red. Anna Fornalczyk, prof. Tadeusz Skoczny, Warszawa 2016
 • Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, PWN, 2016
 • Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Maciej Bałtowski, PWN, Warszawa 2016
 • Ekonomiczna pozycja Europy w świecie. Red. naukowa: Jerzy Kleer, Konrad Prandecki. Warszawa 2016
 • ERIF 2016: Wielkość i struktura bazy danych ERIF BIG S.A. Raport dotyczący IV kwartału 2016 r.
 • Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi. Pod redakcją Iwony Doroty Czechowskiej. Łódź 2016
 • Greening of Economy. Selected Issues, edit. Józefa Famielec, Małgorzata Kożuch, Cracow University of Economocs, Cracow 2016
 • Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności. Red. nauk. Wacław Jarmołowicz. Poznań 2016
 • Gospodarka Narodowa 2/2016. 90 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  Treść tego numeru i innych na stronie gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl
 • Grudzewski Wiesław Maria, W drodze do nauki światowej. Pamiętniki z lat 1933-2015, Klaster COP, Warszawa 2016
 • Guzek Marian: Przyszłość kapitalizmu - cesjonalizm? Warszawa 2016
 • Hoppe Grzegorz: The Nature of Human Action. New York 2016
 • Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju, red. nauk. Joanna Kotowicz-Jawor, INE PAN, Warszawa 2016
 • International Business and Global Economy. Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej, Nr 35/1. Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2016
 • Jarosz Maria, Kozak Marek W. : Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo. Warszawa 2016
 • Kasiewicz Stanisław, Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, Warszawa 2016  Więcej   
 • Kawalec Stefan, Pytlarczyk Ernest: Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty? Warszawa 2016
 • Kondratieff Waves. Cycles, Crises and Forecasts. Edited by Leonid E. Grinin, Tessaleno C. Devezas, Andrey V. Korotayev. Volgograd 2016
 • Koźmiński Andrzej K.: Wyobraźnia ekonomiczna. Warszawa 2016
 • Kształtowanie regionalnych systemów innowacji, Natalia Irena Gust-Bardon, Piotr Niedzielski, Szczecin 2016
 • Kulturowe uwarunkowania działalności gospodarczej. Pod red. Ryszarda Kamińskiego i Jacka Sójki. Poznań 2016
 • Barbara Liberska, Nowa globalna architektura finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016
  Opis książki
  Spis treści  
  Summary
 • Lokalizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw. Red. Kazimierz Kuciński. Warszawa 2016       Okładka   
 • Memorandum dotyczące polityki kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniach. Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Więckowskiego. Warszawa 2016  -monografia dostępna na stronie Fundacji Rektorów Polskich 
 • Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu. Red. naukowa Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska. Warszawa 2016
 • Milic-Czerniak Róża, Finanse osobiste. Kompetencje - Narzędzia - Instytucje - Produkty - Decyzje, Warszawa, Difin 2016
 • Miscellanea Oeconomicae. Ewolucja gospodarki, społeczeństwa i systemu prawno-instytucjonalnego w kierunku budowy ładu zintegrowanego. Red. nauk. Anna Dybała. Studia i Materiały Rok 20 Nr 2/2016. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kielce 2016
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna. Nr 3 (54) 2016. Uczelnia Łazarskiego
 • Niemcy i Polska w drodze do "Europa 2020". Red. nauk. Józef Olszyński, Andreas Bielig, Jurgen Wandel. Warszawa 2016
 • Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu. Red. nauk. Stanisław Rudolf. Warszawa 2016
 • Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej. Pod red. Marka A. Cichockiego i Tomasza Grzegorza Grosse. Warszawa 2016
 • Open Eyes Book. Edwin Bendyk, Jerzy Buzek, Jerzy Hausner, Michał Kudłacz, Adam Daniel Rotfeld, Mateusz Zmyślony. Open Eyes Economy Summit, Kraków 15-16 listopada 2016 r.
 • Partycki Sławomir: Życie społeczne w krainie liczb. Lublin 2016
 • Piontek Franciszek, Piontek Barbara: Teoria rozwoju. Warszawa 2016
 • Podlasie - wizje przemian i rozwoju, red. A.F. Bocian, D. Perło, P. Piątkowski, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2016 
 • Polish Market: Economic Magazine. Nr 3/2016
 • Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, National and Regional Perspective. Edited by Bazyli Czyżewski. Warsaw 2016
 • Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki. Red. nauk. Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska. Warszawa 2016
 • Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2016
 • Polski kapitalizm. Jaki model gospodarki realizujemy? Red. Piotr Arak.
 • Polskie lobby przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2015 i początku 2016 roku. Warszawa 2016 
 • Prystupa Mieczysław, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, Wydawnictwo Naukowe Frel, 2016
 • Przybytniowski Jarosław W.: Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki. Warszawa 2016
 • Przyszłość: Świat - Europa - Polska. Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Nr 3 (35) 2016
 • Publiczne czy prywatne? Monitoring wydatkowania środków publicznych. Raport z badań. Pod red. Marcina Anaszewicza. Warszawa 2016
 • Realia i co dalej. Kwartalnik społeczno-polityczny. Październik 2016 (32)
 • Rocznik 2016, Wardyński i Wspólnicy
  Więcej
 • Ryzyko globalizacji banków. Red. nauk. Elżbieta Chrabonszczewska. Warszawa 2016
 • Corey Rosen, John Case, Martin Staubus, Własność pracownicza. Jak wspiera rozwój biznesu, Kurhaus, Warszawa 2016
 • Seminaria Lucieńskie 2006 - 2009. Referaty wprowadzające do debat, których pomysłodawcą i gospodarzem był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Warszawa 2016
 • Skąpska Elżbieta, Development of the service sector in Poland at the turn of the century, Lap Lambert Academic Publishing, 2014
 • Skorupska Urszula: Idee usunięte z księgozbioru. Liberalizm gospodarczy ekonomistów szkoły krakowskiej. Warszawa 2016 
 • Smoluk Antoni: Siedmiu z ekonometrii. Nauka, historia, anegdoty. Wrocław 2016
 • Społeczeństwo Gospodarka Technologia w świecie sieciowych powiązań: Ku przyszłości. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sławomirowi Partyckiemu. Red. naukowa Alina Betlej, Dawid Błaszczak, Marta Górka. Lublin 2016
 • Sztompka Piotr, Kapitał społeczny, Horyzont Znak, 2016
  Więcej
 • Sytuacja na rynku consumer finance. III kwartał 2016. Barometr KPF-IRG. Piotr Białowolski, Sławomir Dudek. Warszawa- Gdańsk, sierpień 2016
 • Szczepański Marek, Brzęczek Tomasz: Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne. Poznań 2016
 • Ślązak Ryszard, Czarna księga prywatyzacji... czyli Jak Likwidowano Przemysł, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2016 r. Więcej
 • The Warsaw Forum of Economic Sociology (on the List of Scored Magazines)
 • Transformacja gospodarcza w Polsce. Red. nauk. Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski. Bydgoszcz 2016
 • Unia Europejska w systemie geopolitycznym a kierunki ewolucji jej systemu politycznego. Pod red. Józefa Niżnika. Warszawa 2016
 • Werner Richard A.: Stracone stulecie w ekonomii: trzy teorie bankowości i niezbity dowód. Warszawa 2016   okładka     strona tytułowa
 • Wielkość polskiego rynku wierzytelności zarządzanego przez członków PKF. I kwartał 2016, Gdańsk, 2016
 • Wilkin Jerzy, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Scholar, Warszawa 2016
 • Wrona Marcin, Imigracja a gospodarka. Doświadczenia Australii, CEDEWU.pl, Warszawa 2016
 • Wybrane problemy polityki gospodarczej Unii Europejskiej i krajów strefy euro w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, red. naukowa Henryk Bąk, Michał Konopczak, Zenon Marciniak, Alicja Ryszkiewicz, Dobiesław Tymoczko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016
 • Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2015. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2016 
 • Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski, WNE UW, Warszawa 2016
 • Zeszyty Koniunktury w Gospodarce Polskiej Nr 30. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2016
 • Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, A. Czyżewski, M. Guth, PWN, Warszawa 2016

2015

 • Aktuelle Ostinformationen. 3/4 2015
 • Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich n tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje, red. J. Woźnicki, Fundacja Rektorów Polskich, KRASP, Warszawa 2015
 • Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw, red. Elżbieta Mączyńska, Oficyna SGH, Warszawa 2015  Więcej
 • Buła Piotr, System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jako element nadzoru korporacyjnego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 
 • Contemporary issues and challenges in human resource management. Scientific editor Katarzyna Stankiewicz. Gdańsk 2015
 • Contemporary Issues In Economy. Market or government? 8th International Conference on Applied Economics. Toruń 18-19 June 2015. Edited by Adam P. Balcerzak , Institute of Economic Reserc, Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015
 • домакур о. в., закономерности и механизм формирования и развития постиндустриального общества, Mińsk 2015
 • Doradca Restrukturyzacyjny, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków, nr 02 (2) 12.2015
 • Eco-innovations in cities. Ed. Anna Szelągowska, Marek Bryx. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2015 
 • Ekologizacja gospodarki, red. nauk. Małgorzata Kożuch, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015 
 • Ekonomia sieci, A. Śliwiński, Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2015  Więcej
 • Enterprises in unstable economy. Scientific editor Błażej Prusak. Gdańsk 2015
 • Felis Paweł: Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce. Warszawa 2015     okładka
 • Fundacja im. Friedricha Eberta. W kalejdoskopie historii - 25 lat warszawskiego biur Fundacji, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2015 
 • Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska, red. Kazimierz Łaski, J. Osiatyński, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2015
 • Golawska-Witkowska Gabriela, Mazurek-Krasodomska Ewa, Rzeczycka Anna: Transformacja systemów bankowych w wybranych krajach bałtyckich. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk 2015 
 • Handschke Jerzy, Kaczała Monika, Łyskawa Krzysztof, Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, PIU, Warszawa 2015  
 • Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, pod red. Łukasza Dwilewicza i Wojciecha Morawskiego, Pracownia Wydawnicza Akant, Warszawa 2015
 • Hoppe Grzegorz: Ekonomia Wolności. Traktat o naturze ludzkiego działania i dążeniu do szczęścia. Wydawnictwo Poligraf 2015
 • Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, red. nauk. J.Wiśniewska, K. Janasz, Difin SA, 2015
 • Innowacyjne Chiny, Xi Jinping, Wydawnictwo Kto jest Kim, Warszawa 2015
 • Innowacyjność, doradzwo bieznesowe w działalności nauki, biznesu u samorządu, Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe nr 891, Szczecin 2015
 • Jarosz Maria: Bearing witness. A personal perspective on sixty years of polish history. New Brunswick 2015
 • Jarosz Maria,  Kozak Marek W., Eksplozja nierówności? Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015
 • Jasiński Leszek Jerzy: Miejsce techniki w rozwoju gospodarki. Warszawa 2015
 • Kamosiński Sławomir, Przedsiębiorstwa w przebudowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015
 • Kassay Stefan: Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. T. III. Komunikacja strategiczna. Kraków 2015
 • Kołodziejczak Włodzimierz, Wysocki Feliks: Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Poznań 2015
 • Księga Jubileuszowa XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krynica-Zdrój, 21-24.10.2015 r., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015
 • Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw: strategie - procesy - narzędzia. Redakcja nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2015   
 • Kuc Bolesław Rafał, Metodologia badań własnych. Z warsztatu prakseologa, Ementon, Warszawa 2015 
 • Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 2 kwiecień/czerwiec 2015, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa 2015
 • Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz, red. nauk. Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015 
 • Majchrzak Adam, Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015   
 • Majecka Beata, Behawioralne wartości stratyfikacji ekonomicznej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015
 • Masiukiewicz Piotr, Piramidy finansowe. Teoria, regulacje, praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015
  Więcej
 • Mączyńska Elżbieta, Morawska Sylwia, Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Megmiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki, PAN, Komitet Prognoz "Polsk 200 Plus", Warszawa 2015 
 • Monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych - doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2015
 • Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014, red. nauk. R. W. Ciborowski, R.I. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015
 • Nowe Życie Gospodarcze. Nr 12 2015
 • Oblicza mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, red. ks. Sz. Drzyżdżyk, ks. M. Gilski, Scriptum, 2015
 • Od ekonomii do ekonomiki zdrowia. Podręcznik ekonomiki zdrowia. Red. nauk. S. Golinowska. Warszawa 2015
 • Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji kraju. Losy zakładów przemysłowych po 1945 roku. Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz, Paweł Soroka, Wiesław Żółtkowski. Warszawa 2015
 • Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji, red nauk. Wacław Jarmołowicz, Dawida Piątka. Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015 Więcej
 • Parteka Aleksandra, Dywersyfikcja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy, Warszawa, PWN, 2015
 • Pohorille Maksymilian, Wokół potrzeb i konsumpcji (Wybrane teksty), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015   
 • Poliński Romuald, Problemy strefy euro, Wydawnictwo Naukowe Frel, Warszawa 2015
 • Polska morska prof. Bolesława Karpowicza, red. Roman Kolicki, Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, Gdańsk 2015  
 • Problemy Ekorozwoju Vol.10, No1, red. naczelny Artur Pawłowski, European Academy of Science and Arts, Salzburg 2015
 • Profesor Edward Altman. Doktorzy Honoris Causa SGH w Warszawie, Oficyna SGH, Warszawa 2015
 • Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2012 r., red. J. Woźnicki, Fundacja Rektorów Polskich, KRASP, Warszawa 2015
 • Prusak Błażej, Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych, CEDEWU.pl, Warszawa 2015
 • Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju. Redaktor nauk. Magdalena Popowska. Gdańsk 2015
 • Przewodnik po moralnym kapitalizmie, red. Tomasz Dołęgowski, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2015
 • Raport KPF-EY - Nadużycia w sektorze finansowym. Raport z badania
 • Raport Organisation for Economic Cooperation and Development OECD360 http://www.oecd360.org/poland
 • Raport -Sytuacja na Rynku Consumer Finance. Barometr KPF-IRG SGH. IV kwartał 2015,
 • Regional Policy in Europe: Policy Reform under Challenging Conditions, EoRPA Reports 8/2015,  Ministry of Infrastructure and Development Warsaw 2015
 • Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny, red. nauk. Julian Auleytner, Jerzy Kleer, Komitet Prognoz -Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2015 (patronat PTE)
 • Rocznik 2015, Wardyński i Wspólnicy
  Więcej
 • Roth J., Cichy pucz, Wydawnictwo ZYSK I S-KA, Poznań 2015
 • Rzeczoznawca Majątkowy, kwartalnik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Nr 3 i 4 2015 r. (czasopismo punktowane - 4 pkt)  
 • Słownik biograficzny Techników Polskich, red. naczelny mgr inż. Bronisław Hynowski,  Naczelna Organizacja Techniczna, Warszawa 2015
 • Social, innovative and financial dimensions of enterprising organizations. Scientific editor Marzena Starnawska. Gdańsk 2015
 • Sopoćko Andrzej, Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej, PWN, Warszawa 2015
 • Stiglitz Joseph E., Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015
 • Stosunki międzynarodowe, red. nauk. Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
 • Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, redakcja naukowa Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
  Więcej 
 • Studia Ekonomiczne. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Nr 2/2015
 • Studia Ekonomiczne. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Nr 3/2015   
 • Syci Polacy Patrzą na Ukrainę, Kultura Liberalna, Warszawa 2015 
 • Szymański Piotr, Standardy wyceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015
 • Szymański Władysław, Świat i Polska wobec wyzwań, Difin, Warszawa 2015
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Pod red. Łukasza Arendta i Elżbiety Kryńskiej. Łódź 2015
 • Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Wojciech Szymla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015   
 • Towards  a Green Economy. From Ideas to Practice, edited by Małgorzata Burchard-Dziubińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015
 • TTIP Pułapka transatlantycka, publikacja pokonferencyjna pod redakcją Przemysława Wielgosza, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa Warszawa 2015
 • Ustawić Polskę w centrum. 25 lat wolności i co dalej, Kultura Liberalna, Warszawa 2015
 • W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy, Raport Instytutu Sobieskiego, Warszawa 2015
 • Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji. Oprac. i red. nauk. Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2015
 • Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym. Red. nauk.J.Osiński. Warszawa 2015
 • Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności.  Redaktor nauk. Magdalena Olczyk. Gdańsk 2015
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej. Pod red. Beaty Majeckiej i Małgorzaty Jarockiej. Gdańsk: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, 2015
 • Zagórski K., Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014,, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015 
 • Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia. Redaktor nauk. Błażej Prusak. Gdańsk 2015
 • Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, red. nauk. Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Difin, Warszawa 2015 
 • Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym. Konrad Raczkowski, Marian Noga, Jarosław Klepacki, Difin, Warszawa 2015  
 • Zeszyty koniunktury w gospodarce polskiej nr 23, SGH, Warszawa 2015
 • Zeszyty naukowe PTE w Zielonej Górze nr 3, Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji, pod red. Anetty Barskiej i Bogdana Ślusarza, Zielona Góra 2015

2014

 • Grzegorz W. Kołodko, Whither the World: The Political Economy of the Future, Volume 1 and 2
  01

 • Wszystkie zagraniczne wydania książki dostępne są tutaj .
 • W Iranie ukazało się kolejne obcojęzyczne, już dziesiąte, wydanie książki prof. Grzegorza W. Kołodko pt. “Wędrujący świat”. W języku farsi, współczesnym perskim, książka jest zatytułowana “Wakyyat ha, doroogh ha, wa khata ha. Syasat wa eqtesad dar jahan motalatem”, a jej wydawcą jest Pazhooheshkadeh Pooli Va Banki (Monetary and Banking Research Institute, MBRI), Tehran, s. 396 (ISBN 978 600 5982 85 5). To już druga książka prof. Kołodko w farsi.  Więcej

 • 5 maja 2014 r. - w USA ukazała się książka pod red. Grzegorza W. Kołodko pt. "Management and Economic Policy for Development".
  Więcej 
 • Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, red. nauk. Stanisław Flejterski, Andrzej Gospodarowicz, Wydawnictwo Zapol, Warszawa 2014
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, red. nauk. Konrad Raczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 
 • Bliżej praktyki. Wzajemne inspiracje nauki i biznesu, red. b. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
 • Bojarski Włodzimierz, Sztafeta pokoleń budowniczych Polski - 1914-1921-1939-1955-1988-2013, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, Warszawa 2014 
 • Chołaj Henryk, Kapitalizm Konfucjański. Chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014
 • Cieślik Jerzy: Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa  2014
 • Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, MPiSS, Warszawa 2014
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, MPiSS, Warszawa 2014
 • Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w świetle koncepcji silver economy, I. Kuchciak, M. Marcinkowska, K. Świeszczak, M. ŚwieszczakWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
 • Eurozone Enlargment in Times of Crisis: Challenges For the V4 Counries, edited by Agata Gostyńska, Paweł Tokarski, Patryk Toporowski, Damian Wnukowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014 
 • Finansowanie Przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. nauk. Joanna Szlęzak-Matusewicz, Paweł Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno - społecznych, Difin, Warszawa 2014 
 • Globalizacja - polityka - etyka, tom V, red. Andrzej F. Bocian, Paweł Piątkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
 • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2013, GUS, Warszawa 2014
 • Gospodarka-społeczeństwo-finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, red. nauk. R. W. Ciborowski, R.I. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
 • Grabska Anna, Moszyński Michał, Pysz Piotr, Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2014
 • Grosse Tomasz Grzegorz, W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014
  Więcej   
 • Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, red. P. Kozłowski, M. Wojtysiak-Kotlarski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014 
 • Hoppe Grzegorz: The Model of a Hedonistic Human Being versus the Social Responsibility of Consumers. New York 2014 
 • Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, red. nauk. Marek Bryx, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014
 • Innowatyka - Nowy Horyzont, pod red. Michała Jasieńskiego, Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis-University, Nowy Sącz 2014    
 • Journal of Health Policy, Insurance and Management, No XV/V 2014 (pdf)
 • Journal of Health Policy, Insurance and Management, No XIV/IV 2014 (pdf)
 • Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy Profesora Wacława Jarmołowicza: sylwetka zawodowa i dorobek naukowy. Red. Baha Kalinowska-Sufinowicz. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Poznań 2014
 • Kabza Milena, Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2014
 • Kaczmarek Tadeusz Teofil, Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • Kaliński Janusz , Przygodzka Renata, Zalesko Marian, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku.  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014  
 • Karpiński Andrzej, Kontynuować czy zmieniać. O strategii gospodarczej dla Polski (spojrzenie eksperta), Dom Wydawniczy ELIPS, Warszawa 2014
 • Kassay Stefan: Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Tom II. Gospodarka i finanse. Kraków 2014
 • Konowalczuk Jan, Wycena nieruchomości do celów kredytowych, Potex, Warszawa 2014
  Więcej
  Więcej  
 • Koźmiński Andrzej, Czas pokera, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
  Więcej
 • Kryzys jakości życia, red. nauk. Z. Strzelecki, E. Kryńska, J. Witkowski, PAN. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2014 
 • Kula Marcin, Trzeba mieć pieniądze. Wykłady z socjologii historycznej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2014
  Więcej
 • Kula Marcin, Trzeba pracować i produkować. Wykłady z socjologii historycznej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2014
  Więcej
 • Kwiatkowski Wojciech, System Rezerwy Federalnej, , Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014
  Więcej 
 • Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta. red. Mariusz Sagan, Krzysztof Żuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014
 • Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, Red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński, PWN, 2014
  Więcej
 • Michalski Michał A., Znaczenie rodziny dla międzynarodowej transmisji kultury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
 • Młodzi na rynku pracy, Raport EFL w ramach serii Pod Lupą
 • Myśl ekonomiczna i polityczna, nr 3 (46) 2014, red. nauk. Józef M. Fiszer, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2014  
 • Myśl ekonomiczna i polityczna, nr 4 (47) 2014, red. nauk. Józef M. Fiszer, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2014 
 • Niedoskonała globalizacja. Księga Jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, red. nauk. A. Cieślik, J.J. Michałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 
 • Niemcy i Polska wspólnie dla solidarnej przyszłości w Europie, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2014
  Więcej
 • Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, red. I. E. Kotowska, MPiSS, Warszawa 2014
 • Normalized Management System. Quality, Environment and Safety, edited by Jerzy Łańcucki, Poznań University of Economics Press, Poznań 2014
 • Olimpiada Przedsiębiorczości. Wiedza, Umiejętności, Postawy. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, lipiec 2014 
 • Polska europejska czy narodowa? red. Maria Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN Oficyna Naukowa, Warszawa 2014
 • Polskie dylematy, red. Piotr Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014
 • Praca w dobie przemian strukturalnych, Red. P. Lewandowski, I.Magda, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014
 • Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014
 • Prof. dr hab. Elżbieta Burzym mistrzyni polskiej rachunkowości, opr. Danuta Krzywda, Marta Stępień, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014
 • Prystupa Mieczysław, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu porównawczym, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2014
 • Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2014
 • Rocznik naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Wyższa Szkoła Menedżerska  w Warszawie Wydział Zarządzania w Ciechanowie, Ciechanów 2014
 • Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014
 • Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia Profesora Mieczysława Kabaja, red. A. Rajkiewicz, J. Orczyk, wyd. PiSS, Warszawa 2014.
 • Sadowski A., Wyszkowski A., Przedsiębiorczość gospodarcza w Polsce - szanse i ograniczenia w dobie wychodzenia z kryzysu,  PTE Oddział w Białymstoku, Białystok 2014
 • Sapa Agnieszka: Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice. Warszawa 2014
 • Scharff Roland, Kasachstan als postsowjetischer Wohlfahrtsstaat, Ibidem, Stuttgart 2014
 • Schulz Martin, Skrępowany olbrzym. Ostatnia szansa Europy, Muza, Warszawa 2014
 • Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2014, red. Violetta Szymanek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014. Do pobrania tutaj
 • Społeczny ruch naukowy w Polsce, PAN, Warszawa 2014
 • Stankiewicz Wacław, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydanie III uzupełnione, Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014
 • Sulmicki P, Teoria mnożnika inwestycyjnego a doświadczenia niemieckie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
 • The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki, Volume 1 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, Edited by Riccardo Bellfiore, Ewa Karwowski and Jan Toporowski, Palgrave Studies in the History of Economic Thought, 2014.  
 • The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki, Volume 2 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, Edited by Riccardo Bellfiore, Ewa Karwowski and Jan Toporowski, Palgrave Studies in the History of Economic Thought, 2014
 • Wolińska I., Turczyn M., Wdrażanie w praktyce rezultatów projektu -Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej,  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014 
 • Wzory kultury gospodarczej. Red. nauk. Wiesław Banach. Poznań 2014
 • Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2014
 • Zarządzanie projektami w organizacji, red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2014

 2013

 • Adamska Agata, Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską. Red. nauk. Paweł Bożyk, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013
 • Bitner M., Cichocki K.S., Sierak J., Standardy Zarządzania Długiem na szczeblu lokalny i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, red. nauk. prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013
 • Cichocki Krzysztof S. , Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013
 • Co z tą pracą? Pomorze zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej. Red. nauk. Stanisław Flejterski, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013
 • Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Case, Ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel Woźniak Kneu 2013
 • Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013  
 • Czyżewski Bazyli, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
 • Dec Paweł, Masiukiewicz Piotr, Podatek bankowy, Wydawnictwo C.H. Bek, Warszawa 2013 
 • Economic Socio-dynamics, Ruslan Grinberg, Alexander Rubinstein, Springer, Germany 2013
 • Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013
 • Giza Wojciech, rozprawa habilitacyjna pt. Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei
 • Gospodarka i Finanse Samorządu Terytorialnego, red. nauk. G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013
 • Górak-Sosnowska Katarzyna, Masiukiewicz Piotr, Bankowość Muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013
 • Grinberg Ruslan, Alexander Rubinstein, Individual State. Economic Dilemma, Moscow 2013
 • Guzek Marian, Teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe,  Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013
 • Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci Friedricha von Hayeka,  red. nauk. R. Ciborowski, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013
 • Instytut Idei, numer 2, wiosna 2013 r., Instytut Obywatelski, Warszawa 2013 
 • Instytut Idei, jesień 2013, numer 4 pt. Lekcje z kryzysu  
 • Jarosz Maria, Spannende Zeiten, Deutsches Polen-Institut, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013
 • Johannes Hevelius And His Gdańsk, Marian Turek (edited by), Wydawnictwo Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2013  
 • Journal of Health Policy, Insurance and Management, No XIII/III 2013 
 • Kodeks społecznej gospodarki rynkowej, Oprac. Włodzimierz Bojarski, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 2013
 • Kołodko Grzegorz W, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013
 • Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju. Red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Jan Jakub Michałek, Józef Niżnik, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2013 (Osoby zainteresowane otrzymaniem egzemplarza mogą zgłaszać się do siedziby PTE, ul. Nowy Świat 49 lub do Warszawskiej Drukarni Naukowej przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie).
  Więcej  
 • Liberda Barbara, Przezorność. Kto oszczędza w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 
 • Lubińska T., Finanse Publiczne - kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013
 • Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Red. nauk. Stefan Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
 • Małachowski Witold, Kapitalizm Współczesnych Niemiec,  CeDeWu, Warszawa 2013
 • Matuszczak Anna, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
 • Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, pod red. Sławomira Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2013
 • Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Anna Kosieradzka (red.),  Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013
 • Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, Tomasz G. Grosse (red. naukowa),  Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013
  Więcej   
 • Mróz Bogdan, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
 • Myśl ekonomiczna i polityczna, nr 4 (43) 2013, red. nauk. Józef M. Fiszer, Oficyna Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013
 • Nowe otwarcie na innowacje Romuald I. Zalewski (red.), Wyd. Komisja Nauk Towaroznawczych Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Poznań 2013 
 • Old-Age Crisis and Pension Reform. Where do we stand? Edited by Marek Szczepański, Publishing House of Poznan University of Technology 2013       
 • Ossowski Jerzy Czesław, Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2013
 •  
  Panfil Marek, Szablewski Andrzej, Business Valuation,

  Anhui People’s Publishing House Shanghai, February 2013


  okładka i spis treści - j. angielski
  okładka i spis treści - j. chiński
 • Parzonko  Andrzej, Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013
 • Patriotyzm: między dumą a odpowiedzialnością. Instytut Obywatelski. www.instytutobywatelski.pl
 • Paunescu C., Matei D.: Jak ocalono polskie złoto, Wydawnictwo Oskar Print, Bukareszt 2013
 • Paździor Artur, Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 
 • Plebańska Marlena, Platforma e-learningową jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013 
 • Polska w Europie – Przyszłość demograficzna. Sesja końcowa, red. Zbigniew Strzelecki, Eugeniusz Kowalczyk.  Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013
  Dyskusja panelowa dotycząca Założeń polityki ludnościowej Polski. Perspektywa pracodawców. Moderator: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, str. 82-106
  Więcej
 • Polska w Europie wielu prędkości, red. Antoni Kukliński,  Jacek Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2013
  Więcej (pdf) 
 • Polskie bieguny, Instytut Studiów Politycznych PAN & Oficyna Naukowa, Red, Maria Jarosz,  Warszawa 2013
 • Porada - Rochoń Małgorzata Modele finansowych MŚP w wybranych krajach Europy Środkowo - Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2013
 • Przybylska Krystyna, Born global. Now

2012

 • Felis Paweł: Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa 2012     okładka

2004

 • Czesław Bobrowski - mistrz ekonomii stosowanej. Pod red. Małgorzaty Kulowej. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2004

1995

 • Oddział Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie w latach 1945 - 1995. Oprac. Kazimierz Kozłowski, Piotr Trawicki. Szczecin 1995

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony