Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Ksiązki nagrodzone w konkursie PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

2020
 • Nagrodę przyznano prof. Jerzemu Hausnerowi za książkę „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości” wydaną przez Wydawnictwo Nieoczywiste w 2019 roku Komunikat w pełnym brzmieniu – w załączeniu.
 
2019
 • Sąd Konkursowy przyznał Nagrodę PTE Annie Moździerz za książkę "Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo - Wschodniej" wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 2018 roku.
 
2018
 • Sąd Konkursowy przyznał Nagrodę PTE Andżelice Kuźnar za książkę „Międzynarodowy handel produktami wiedzy”, wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH, Warszawa 2017.
 
2017
 • Jerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016
 
2016
 • Michał Konopczyński, Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle  teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015 r.
 
2015
 • Nagrody nie przyznano.

2014
 • Łukasz Hardt, Studia z realistycznej filozofii ekonomii,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 r.

2013
 • Joanna Tyrowicz, Histereza bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 r.
 
2012
 • Bogusław Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 r.

2011

2010

 2009

2008

2007

2006

 • Andrzej Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych – Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

2005

 • Andrzej Czyżewski, Anna Henisz-Matuszak, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

2004

 • Jacek Jan Sztaudynger, Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.  

2003

 • Jan Michałek, Polityka handlowa – Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 
   

2002

 • Zofia Barbara Liberda, Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Bellona-PTE, Seria PTE: „Kluczowe Problemy Gospodarki”, Warszawa 2001.

2001

 • Emil Panek, Ekonomia Matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.

2000

 • Marek Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.

1999

 • Joanna Kotowicz–Jawor , Przebudowa mikroekonomiczna mechanizmu rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

1998

 • Nagrody nie przyznano

1997

 • Bożena Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.

1996

 • Zbigniew Hockuba, Droga do spontanicznego porządku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

1995

 • Stanisława Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

1994

 • Andrzej Sławiński, Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

1993

 •  Zbigniew Czerwiński, Dylematy Ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1992.

1992

 • Andrzej Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.

Książki nagrodzone w konkursie PTE na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony