Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Recenzje
 • Grzegorza W. Kołodko „Świat w matni. Czwarta część trylogii”

  Najnowsza książka Grzegorza W. Kołodko już swoim tytułem z jednej strony frapuje, a z drugiej wskazuje na związki z wcześniejszymi publikacjami Autora składającymi się na opublikowaną w latach 2008 – 2013 trylogię: „Wędrujący Świat” (2008), „Świat na wyciągnięcie myśli” (2010) i „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości” (2013). Wszystkie książki, podobnie jak zamierzona nowa publikacja, zostały wydane w wydawnictwie Prószyński i S-ka., a tytuł pierwszej z nich wszedł do słownika najpopularniejszych zwrotów, których używa się w odniesieniu do opisywania otaczającej nas rzeczywistości gospodarczej, społecznej i politycznej.

  Marek Ratajczak
  Pobierz

 • REKOMENDACJE / STANOWISKA / PUBLIKACJE
  EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY 2021

  Spis treści:
  » Rada Programowa Europejskiego Kongresu Finansowego 2021
  » Wstęp
  » Rekomendacje ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021
  » Stanowiska ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021
  » Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021
  » Podsumowanie Akademii EKF
  » Statystyki Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021
  » Partnerzy Europejskiego Kongresu Finansowego 2021

  LINK

 • Recenzja książki Jana Burnewicza pt. „Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych”, PWN, Warszawa 2021

  Prof. dr hab. Jan Burnewicz nie jest jedynym naukowcem, który kończąc swoją długą aktywność zawodową postanowił podarować czytelnikom dzieło będące jakimś podsumowaniem i zwieńczeniem własnych wysiłków badawczych. Prac takich w Polsce i na świecie ukazuje się coraz więcej. Uwolnieni od swoich codziennych obowiązków uniwersyteckich profesorowie dość chętnie siadają do napisania tego, na co wcześniej nie znajdowali czasu, a co odczuwali jako drzemiącą od dawna potrzebę, intelektualną powinność, czy swoisty imperatyw.

  Recenzja: Prof. dr hab. Mirosław Szreder
  Pobierz

 • In October 2015 the Kaleckian economist Kazimierz Łaski, professor emeritus at the Johannes Kepler University Linz and former scientific director of the Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), Austria, passed away at the age of 94. This journal has published an obituary (Riese 2016) and dedicated a special issue to the economics of Łaski (Hein et al. 2019). Therefore, it makes sense also to review the late Łaski’s Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy Without Unemployment in this journal. Łaski had worked on the Polish version of this book until the end of his life, and the English translation was then masterfully edited by Jerzy Osiatyński and Jan Toporowski. The outcome is an excellent introduction to Kalecki’s theories of distribution, aggregate demand, and employment, with some applications to current real-world problems.

  Pobierz

 • Kołodko niepoprawny politycznie

  Najnowsza książka „Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki” nie powinna przejść niezauważona, choć stanowi w dużej mierze kompilację tekstów już w ostatnich latach w różnych miejscach opublikowanych. Grzegorz Kołodko zdołał¸ dokonać rzeczy niezwykle dla większości polskich ekonomistów trudnej – wejść do międzynarodowego obiegu naukowego ze swoją własną teorią ekonomiczną, którą nazwał nowym pragmatyzmem.

  Recenzja: Mateusz Piskorski
  Pobierz

 • Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki
  Warszawa: POLTEXT 2020, ss. 361

  Najnowsza książka Grzegorza Kołodki stanowi swego rodzaju syntezę jego wcześniejszych przemyśleń i doświadczeń zgromadzonych na przestrzeni lat, gdy z wielkim talentem łączył dwie role społeczne: uczonego i działacza państwowego ( a także namiętnego podróżnika, który – jak mało kto – zna świat od podszewki). W okresie gdy w czterech rządach (Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza i Leszka Millera) zajmował stanowisko wicepremiera i ministra finansów – dał się poznać jako niezwykle konsekwentny i skuteczny reformator polskiej gospodarki.

  Recenzja: Jerzy J. Wiatr 
  Pobierza

 • Jak uczciwie uprawiać ekonomię

  Z poglądami prof. Grzegorza Kołodki, często nieszablonowymi, można się zgadzać lub nie, ale jednego nie mogą mu odmówić nawet krytycy. Niewielu jest w Polsce ekonomistów o tak szerokich horyzontach. Najnowsza książka byłego wicepremiera i ministra finansów, obecnie wykładowcy w Akademii Leona Koźmińskiego, to kolejne tego potwierdzenie.

  Pobierz

 • Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później

  „Polska potrzebuje strategii” – tym stwierdzeniem współredaktorzy tomu, G.W. Kołodko i J. Tomkiewicz, otwierają zestaw 18 esejów mających inicjować debatę o kreowaniu i wykorzystywaniu myśli strategicznej dla rozwoju naszego kraju i jego gospodarki. Rozwój ten, choć niewątpliwy, trudno byłoby nazwać harmonijnym, a tym bardziej satysfakcjonującym. Zadeklarowana w Konstytucji RP idea społecznej gospodarki rynkowej nie została wciąż zrealizowana. Co istotne, i co podkreślają we wstępie do omawianej tu książki współredaktorzy, budowa podstaw gospodarki rynkowej okazała się łatwiejsza niż budowa odpowiadającego jej systemu demokratycznego.

  Prof. dr hab. Maciej Miszewski
  Pobierz

 • Bo Polska potrzebuje strategii

  Współczesna rzeczywistość w sferze ekonomii i finansów, w tym i problematyka strategii rozwojowych, odznacza się bogactwem barw i odcieni, stąd mimo oczywistej tęsknoty do symplifikacji potrzebne są odpowiedzi coraz bardziej finezyjne, mające przy tym wartość praktyczną. Z tego punktu widzenia, pojawienie się na polskim rynku wydawniczym recenzowanej publikacji (monografii wieloautorskiej) Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później należy przyjąć z zadowoleniem. Może ona wypełnić niszę w polskim współczesnym piśmiennictwie, w którym brakowało takiej publikacji. Głównymi odbiorcami pracy mogą być naukowcy, doktoranci i studenci, zainteresowani problematyką szeroko rozumianych nauk ekonomicznych, w szczególności polityki społeczno-gospodarczej, finansów publicznych, z uwzględnieniem wyników obecnego stadium debaty o kierunkach rozwoju nauki ekonomii i finansów.

  Stanisław Flejterski
  Pobierz

 • Recenzja książki: Edwin Bendyk, W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. 
   
  „Kryzys był nieunikniony, o tym traktuje ta książka” – stwierdza w Prologu Autor (s. 26). Trzeba jednak koniecznie dodać, że owszem, książka ta jest o zmierzchu określonego etapu w rozwoju naszej cywilizacji, ale jest także – a może przede wszystkim – o przyczynach kryzysu i jego symptomach, oraz o sposobach działania, które mogłyby ustrzec świat przed upadkiem z klifu Seneki.
   
  Mirosław Szreder
  Uniwersytet Gdański
   
 • Wojciech Pomykało. "Człowiek przyszłości". Recenzja
 • Recenzja Biuletynu PTE 2(85) 2019 ISSN 1507-1383 lipiec 2019
 • Biuletyn PTE Nr 2 (85) 2019. Recenzja prof. Ryszarda Kamińskiego

 • Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, redakcja naukowa Iwona Jakubowska-Branicka Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018. Recenzja Krzysztofa Waliszewskiego
 • Krzysztof Obłój: Praktyka strategii firmy. Jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, s. 221 Rec. Elżbieta Mączyńska: Przedsiębiorstwa i (nie)zbędne strategie . "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 1/2019. 
  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie   Zdjęcie - Prof. Krzysztof Obłój i Prof. Elżbieta Mączyńska

 • Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne. Red. Anna Ząbkowicz, Maciej Miszewski, Paweł Chmielnicki, Sławomir Czech. Sosnowiec-Kraków 2018.
  Więcej
 • Trudne sprawy, potrzebne książki - recenzja książki George A. Akerlof, Robert J. Shiller: Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa. Więcej

 • George A. Akerlof, Robert J. Shiller: Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa.Przeł. z ang. Zbigniew Matkowski Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017. Rec. Paweł Kozłowski: Istota, a nie przypadłość. "Nowe Książki" Nr 5/ 2018, s. 42-44

 • Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole: Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego. Tłum. Zbigniew Matkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016. Rec. Leszek Jerzy Jasiński: Bezpieczne banki. "Nowe Książki" Nr 9/ 2017, s. 22-23

 • Robert J. Shiller: Finanse a dobrobyt społeczny. Tłum. Zbigniew Matkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016 Rec. Leszek Jerzy Jasiński: Finanse a nasz dobrobyt. "Nowe Książki" Nr 4, 2017, s. 65-66
    
Więcej >>>

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony