Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


 ---

2021 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

 

25 listopada 2021 r. -  Debata pt. "MODELE USTROJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, KIERUNKI EWOLUCJI" odbędzie się w godz. 16:00 – 18:30 w trybie zdalnym na platformie Zoom.

Więcej informacji w zaproszeniu

Stenogram: w wersji PDF

28 października 2021 r. - debata pt. "INNOWACYJNOŚĆ W GOSPODARCE SZANSE I BARIERY" odbędzie się w godz. 16:00 – 18:30 w trybie zdalnym na platformie Zoom oraz na Facebook-u. 

Stenogram: w wersji PDF

Oficjalne zaproszenie:  LINK 
Link do seminarium: LINK  

Zapis wideo: LINK 

Materiały dodatkowe:

30 września 2021 r. -  Debata pt. "Funkcjonowanie instytucji państwa w warunkach rewolucji cyfrowej" odbędzie się o godz. 16:30 – 19:00 w trybie zdalnym na platformie Zoom: Link do seminarium

Więcej informacji w zaproszeniu
Stenogram w wersji edytowalnej (LINK) oraz PDF (LINK)  

Państwo w dobie rewolucji cyfrowej: regulator, współkreator, użytkownik - Marek Ratajczak

15 lipca 2021 - Debata pt. "Przyszłość pracy w warunkach globalizacji" odbędzie się o godz. 16:00 w trybie zdalnym na platformie Zoom.

Więcej informacji w zaproszeniu: LINK
Link do Seminarium: LINK
Zapis wideo z konferencji dostępny na platformie: Youtube
Stenogram w wersji PDF (LINK

Przyszłość pracy a zmiany technologiczne – czy mamy się czego obawiać? - Jakub Sawulski

W kierunku modelu państwa inwestycji społecznych - Komentarz: J. Auleytner

Raport: Rynek pracy w czasie pandemii. Polski Instytut Ekonomiczny - LINK
Komentarz: Michał Zabdyr-Jamróz 
Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie. Health Impact Assessment - LINK

» "Przyszłość pracy a zmiany"- JAKUB SAWULSKI
» "Zdrowie a warunki społeczno-ekonomiczne i przyszłość pracy w globalizacji" - MICHAŁ ZABDYR-JAMRÓZ

Materiały nadesłane przez prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego: 

» "Znaczenie nakładów pracy we współczesnych trendach wzrosty gospodarczego" - Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski
» "Podaż pracy w Polsce – dotychczasowe tendencje i projekcje na przyszłość" - Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski
» Biuletyn PTE nr 3/2017: LINK

Bibliografia tematyczna nadesłana przez prof. Józefa Orczyka:
1. "Przemiany pracy na obecnym etapie rozwoju gospodarczego w trosze o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004". UNDP rozd. 1 s. 15-34

2. "Postęp cywilizacyjny a praca". w: Przyszłość pracy w XXI wieku". Red. S Borkowska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004 s. 72-84

3. "Polityka Społeczna. Uwarunkowani i Cele". Wyd. III. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Poznań 2012

4. "Znaczenie pracy i kwalifikacji we współczesnym świecie". w: "Kryzys jakości życia". PAN. Red. Z Strzelecki E. Kryńska i J.Witkowski. Komitet Prognoz "Polska 2000 plus". s. 137-149.

5. "Indywidualizacja i elastyczność. Nowa cywilizacja pracy". Polityka Społeczna 2017 nr 8 s. 3-9

6. "Dylematy u progu transformacji pracy". Ekonomista 2021 nr 4. ( Przyjęty do druku)

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 23 czerwca 2021 r. Seminarium pt. "Zdrowie - jaki model polityki zdrowotnej po pandemii?" odbędzie się 23 czerwca 2021 r. o godzinie 11:30 w trybie zdalnym na platformie Zoom. Moderatorem seminarium będzie Prof. Julian Auleytner.

9 czerwca 2021 r. Seminarium pt. "Wyzwania edukacyjne - jaki model edukacji?" odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godzinie 11:30 w trybie zdalnym na platformie Zoom. Moderatorem seminarium będzie Prof. Julian Auleytner.

Stenogram w wersji PDF (LINK)   


12 maja 2021 r. Seminarium pt. "Konkurencyjność (czyli ucieczka do przodu) i jej skutki dla Polski – wykluczenie czy partycypacja?" odbędzie się 12 maja 2021 r. o godzinie 12:00 w trybie zdalnym na platformie Zoom. Moderatorem seminarium będzie Prof. Elżbieta Mączyńska.

Stenogram w wersji PDF (LINK)   

 •  Pełne nagranie seminarium - LINK
 •  Stenogram  
 •  Jacek Tomkiewicz - Jak to jest z naszą konkurencyjnością?
 •  Arkadiusz Kowalski, Marzena Weresa - Polska, raport o konkurencyjności 2020. konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług.
 •  Magdalena Olczyk, Aleksandra Kordalska - New patterns in the position of CFE countries in global value chains: functional specialisation approach 
 •  Kazimierz Kłosiński - Rozwój konkurencyjności gospodarek
 • Zaproszenie

 • ---
  2017
  --- 

  25 kwietnia 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej pt."Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa

  2 marca 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej pt."Konkurencyjność szkolnictwa wyższego", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa.

  2 lutego 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Czy polska gospodarka potrzebuje dalszej prywatyzacji?".
  19 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt."Strategie polskiej innowacyjności", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30

  8 grudnia 2016 r. - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategia rozwoju infrastruktury – transport XXI w."; siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy Świat 49, Warszawa.

  17 listopada 2016 r. - debata organizowaną w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Instytucje państwa wobec konkurencyjności gospodarki - stan i wyzwania. Kapitał społeczny, wyobraźnia ekonomiczna". 

  27 kwietnia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie rozwoju obszarów kluczowych dla polskiego społeczeństwa i gospodarki - wyzwania dla przyszłości"


  20 kwietnia 2015 r. - debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie energetyczne".
  9 kwietnia 2015 r. - dobyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie zachowań w obliczu zmian klimatycznych".

  30 marca 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Ustrojowe przesłanki myślenia strategicznego"

  26 lutego 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Strategie innowacyjności czy imitacji"

  16 lutego 2015 r.  - odbyła się debata organizowaną w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Kierunki ochrony własności intelektualnej"


  29 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Scenariusze dla Europy"


  19 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Rynek pracy - zagrożenia i perspektywy"

  12 stycznia 2015 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Cywilizacja informacyjna - możliwe scenariusze rozwoju"

  8 grudnia 2014 r. - odbyła się debata organizowana w ramach Forum Myśli Strategicznej, pt. "Czy demografia potrzebuje strategii?"

  22 kwietnia 2013 r. - odbyła się Konferencja „Futurologia XXI wieku – doświadczenia i perspektywy” podsumowująca projekt "Paradoksy Futurologii roku 2050" dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. 

  18 marca 2013 r. - odbyła się ostatnia już debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050, dyskusja dotyczyła dzieła „ ET 2050 - Territorial Scenarios and Vision for Europe”, ESPON. W kwietniu zapraszamy na konferencję podsumowującą cały cykl.

  25 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tematem była książka "The Turning points of world history. Financial and methodological interpretations" (stenogram wkrótce).

  11 lutego 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050. Tym razem tematem była książka Zbigniewa Brzezińskiego "Strategic Vision of America and the Crisis of the Global Power".

  28 stycznia 2013 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki nt. „Capitalism 4.0. The Birth of a New Economy”, Anatol Kaletsky – analiza dzieła.

  14 stycznia 2013 r. - odbyła się kolejna debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. książki wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Forum Rozwoju Regionalnego REDEFO pt. "The Future of regions. The Megaspaces of the XXI century." Dyskusja odbyła się w Domu Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49 w Warszawie o godz. 16.30.

  10 grudnia 2012 r. - odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. "A Global Forecast for the Next Forty Years - 2050 - A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th anniversary of the Limits to growth - Jorgen Randers - analiza dzieła". Dyskusja odbyła się o godz. 16.30 w Domu Ekonomisty, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.
  26 listopada 2012 r. - odbyła się debata pt. "The New Hemisphere The Irresistible Shift of Global Power to the East, Kishore Mahbubani - analiza dzieła". 

  19 listopada 2012 r. - odbyła się debata "Raport Polska 2050 - analiza metodologiczna". Rozpoczęła ona osiem otwartych debat organizowanych w ramach projektu "Paradoksy Futurologii roku 2050", który dofinansowany został przez Narodowy Bank Polski. Debaty odbywać się będą od listopada 2012 r. do maja 2013 r. w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie. 

  27 marca 2012 r. - Ta książka jest smarem dla kreatywności. Powinna być pozycją obowiązkową na polskich uczelniach i dla każdego, kto chce żyć mądrzej i lepiej - mówiła prof. Elżbieta Mączyńska podczas debaty pt. Opinia o książce Guntera Pauli "The Blue Economy 10 Years, 100 Innovations, 100 Millions Jobs" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49.

  15 marca 2012 r. - odbyła się debata w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Ewaluacja programów i instrumentów" organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  21 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. „Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej", Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49, godz. 16.30.

  16 lutego 2012 r. - Społeczeństwo polskie oraz polskie uczelnie muszą stać się dwujęzyczne polsko-angielskie - mówił prof. Antoni Kukliński podczas debaty w ramach Forum Myśli Strategicznej pt. "Szkolnictwo wyższe do roku 2050”, którą zorganizowało PTE.

  13 lutego 2012 r. - odbyło się seminarium w ramach Forum Myśli Strategicznej nt. „Przywództwo polityczne teraz i wkrótce: wybrane zagadnienia”, Dom Ekonomisty, ul. Nowy Świat 49.

  26 stycznia 2012 - odbyła się debata pt. „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stenogram wkrótce.

  Więcej >>>  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
  Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
  KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

  © Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
  Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
  Mapa strony