Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Organizacja imprez
Biuro Zarządu Krajowego PTE oferuje odpłatnie swoje usługi w zakresie:

  • kompleksowej organizacji kongresów, konferencji, seminarów, konwersatoriów, wykładów, itp.,
  • organizacji balów, imprez towarzyskich, koncertów, przedstawień teatralnych, występów artystów, wyjazdów integracyjnych, wycieczek, itp.,
  • wypożyczenia sprzętu nagłaśniającego na potrzeby konferencji, koncertów, itp.,
  • projektowanie i druk plakatów, zaproszeń, wizytówek, itp.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt:
tel: 022 55 15 407, 022 55 15 401 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony