Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Władze Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Kadencja 2021 - 2026

Podczas XXII Zjazdu Krajowego PTE, który odbył się w Warszawie 18 października 2021 r., zostały wybrane nowe władze PTE. 

 
Prezes Honorowy

   prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka 

   e-mail: zk@pte.pl (sekretariat)

 

Zarząd Krajowy

prof. dr hab. Marian Gorynia (Poznań) – prezes

e-mail: zk@pte.pl (sekretariat)

 

prof. dr hab. Łukasz Hardt (Łódź) – wiceprezes

e-mail: lhardt@wne.uw.edu.pl

dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ (Zielona Góra) – wiceprezes

e-mail: b.slusarz@wpa.uz.zgora.pl

dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK (Kraków) – wiceprezes

e-mail: maria.urbaniec@pte.pl

 

dr hab. Beata Majecka, prof. UG (Gdańsk) – sekretarz generalny

e-mail: beata.majecka@pte.pl

 
Członkowie Prezydium

dr hab.  Monika Dobska, prof. UEP (Poznań)

mgr Grzegorz Grześkiewicz (Bydgoszcz)

dr hab.  Ryszard Kamiński, prof. UAM (Poznań)

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Szczecin)

dr Jerzy Podsiadło (Katowice) 

dr Grzegorz Wałęga (Kraków)


Członkowie Zarządu Krajowego

dr inż. Mariusz Chudzicki (Częstochowa)

prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska (Wrocław)

dr inż. Renata Gnitecka (Legnica)

dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB (Białystok)

mgr Marcin Jucha (Olsztyn)

dr Krzysztof Kaszuba (Rzeszów)

dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS (Lublin)

dr Mikołaj Klimczak (Wrocław)

dr hab. Paweł Kosiń, prof. UEW (Katowice) 

dr hab. Barbara Kryk, prof. USz (Szczecin)

prof. Piotr Kułyk (Zielona Góra) 

dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK (Toruń)

mgr Małgorzata Romanowska (Częstochowa)

dr Rafał Rosiński (Koszalin)

dr Zofia Sepkowska (Łódź)

dr Marcin Szplit (Kielce) 

dr inż. Dariusz Wielgórka (Częstochowa) 

prof. Anna Wolak-Tuzimek (Radom) 

dr hab. inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, prof. PCz (Częstochowa)

prof. Agata Zagórowska (Opole)

prof. Mariusz Zieliński (Gliwice) 


Krajowa Komisja Rewizyjna 

prof. dr hab. Mirosława Kwiecień (Wrocław)  - przewodnicząca 

prof. dr hab. Marzena Remlein (Poznań) -  wiceprzewodnicząca

dr inż. Mateusz Jakubiak (Kraków) - sekretarz

dr Jerzy Czerwiński (Koszalin)

mgr Mariusz Glenszczyk (Katowice) 

dr hab. Walery Okulicz-Kozaryn, prof. UP (Częstochowa)

 

Sąd Koleżeński

mgr Agnieszka Łopatka (Szczecin) – przewodnicząca

dr hab. Renata Przygodzka,  prof. UwB (Białystok) - wiceprzewodnicząca 

dr Ryszard Kowalski (Kraków) - sekretarz 

dr Sławomir Antkiewicz (Gdańsk)

mgr Roman Fedak (Zielona Góra)

dr inż. Ireneusz Miciuła (Szczecin)  

mgr Celestyn Podgórski (Łódź)

 

Rada Naukowa

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW (Wrocław) - przewodniczący

dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK (Bydgoszcz) - wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz (Białystok) - wiceprzewodnicząca

dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ (Zielona Góra) - sekretarz

dr Sławomir Antkiewicz (Gdańsk)

dr Beata Barszczowska (Katowice)

prof. dr hab. Sławomir Bukowski (Radom)

dr inż. Mariusz Chudzicki (Częstochowa)

prof. dr hab. Robert Ciborowski (Białystok)

dr hab. Alojzy Czech, prof. UE (Katowice)

dr hab. Monika Dobska, prof. UEP (Poznań)

prof. dr hab. Bogusław Fiedor (Wrocław)

dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW (Łódź)

dr Agnieszka Huterska (Toruń)

dr Andrzej  Jakubowicz (Łódź)

prof. dr hab. Ryszard Kamiński (Poznań)

dr hab. Hanna Klimek, prof. UG (Gdańsk)

dr hab. Barbara Kryk, prof. USz (Szczecin)

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. UEK (Kraków)

dr Ewa Kulińska-Sadłocha (Łódź)

dr inż. Paweł Kużdowicz (Zielona Góra)

prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Wrocław)

dr hab. Marzanna Lament, prof. UTHRad (Radom)

dr hab. Andrzej Letkiewicz,  prof. UG (Gdańsk)

dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ (Łódź)

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (Łódź)

dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. PCz (Częstochowa)

prof. dr hab. Aleksander Panasiuk (Szczecin)

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk (Poznań)

dr hab. prof. UEK Czesława Pilarska (Kraków)

dr Anna Iwona Piotrowska (Toruń)

dr Dariusz Piotrowski (Bydgoszcz)

dr Jerzy Podsiadło (Katowice)

dr Ewa Popławska (Katowice)

dr Jadwiga Ratajczak (Opole)

mgr Małgorzata  Romanowska (Częstochowa)

dr Rafał Rosiński (Koszalin)

prof. dr hab. Stanisław Rudolf (Łódź)

dr Zofia Sepkowska (Łódź)

dr Anna Sobczyk-Kolbuch (Katowice)

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP (Poznań)

dr hab. Wiesław Szczęsny, prof. UW (Łódź)

prof. dr hab. Andrzej Szplit (Kielce)

dr hab., Bogdan Ślusarz, prof.UZ (Zielona Góra)

dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK (Kraków)

dr Grzegorz Wałęga (Kraków) 

prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Warszawa)

dr Izabela Wojewoda (Zielona Góra)

dr hab. inż. prof. PCz Agnieszka Wójcik-Mazur (Częstochowa)


» Notki biograficzne oraz pozostałe informacje zostaną zamieszone wkrótce

» Trwają prace nad poszerzeniem składu Rady Naukowej o 5 osób niebędących członkami PTE – zgodnie z § 41 Statutu PTE.Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony