Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Nobliści

Nobliści z ekonomii

Rok przyznania nagrody

Imię i nazwisko

Dziedzina

Osiągnięcia

2021

David Card

ekonometria, ekonomia pracy

za empiryczny wkład w ekonomikę pracy

Joshua Angrist

za ich metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych

Guido Imbens

ekonometria

Publikacja wydana przez PTE

David Card, Alan B. Krueger, Myth and Measurement, the new economics of the minimum wage, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2023 (publikacja w przygotowaniu)

2020

Paul Milgrom

mikroekonomia, teoria aukcji

za ulepszenie teorii aukcji i wynalezienie nowych formatów aukcji

Robert Wilson

2019

Abhijit Banerjee

ekonomia rozwoju

za ich eksperymentalne podejście do łagodzenia światowego ubóstwa

Esther Duflo

Michael Kremer

ekonomia rozwoju, ekonomia zdrowia

2018

William D. Nordhaus

makroekonomia

za włączenie zmian klimatu do długookresowych analiz makro-ekonomicznych

Paul Romer

za włączenie innowacji technologicznych do długookresowych analiz makro-ekonomicznych

Publikacja wydana przez PTE

William D. Nordhaus, Kasyno klimatyczne. Ryzyko, niepewność i ekonomia globalnego ocieplenia, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2021

2017

Richard H. Thaler

ekonomia behawioralna

za wkład w ekonomię behawioralną

2016

Bengt Holmström

teoria kontraktów

za ich wkład w teorię kontraktów

Oliver Hart

teoria kontraktów

2015

Angus Deaton

mikroekonomia, teoria konsumpcji, teoria dobrobytu

za empiryczne badania cen aktywów

2014

Jean Tirole

mikroekonomia, organizacja przemysłu

za analizę siły rynkowej i regulacji

Publikacja wydana przez PTE

Jean Tirole, Jean-Charles Rochet, Mathias Dewatripon, Zbilansować banki, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2017

2013

Robert J. Shiller

ekonometria, ekonomia finansowa

za empiryczne badania cen aktywów

Eugene Fama

ekonomia finansowa

Lars Peter Hansen

ekonometria, ekonomia finansowa

Publikacje wydane przez PTE

Robert J. Shiller, Finanse a dobrobyt społeczny, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2016

Robert J. Shiller, George A. Akerlof, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2017

2012

Alvin E. Roth

teoria gier

za teorię stabilnych alokacji i wykorzystanie projektowania rynku

Lloyd Shapley

2011

Christopher Sim

makroekonometria

za empiryczne badania nad przyczynami i skutkami w makroekonomii

Thomas Sargent

2010

Peter A. Diamond

ekonomia pracy

za analizę rynków z frykcjami poszukiwań

Dale T. Mortensen

Christopher A. Pissarides

Publikacje wydane przez PTE

Peter Diamond, Nicholas Barr, Reformy systemu emerytalnego, Krótki przewodnik, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2014

Dale T. Mortensen, Dyspersja płac. Dlaczego podobni pracownicy zarabiają różnie?, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2012

Christopher A. Pissarides, Teoria bezrobocia w stanie równowagi, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2012

2009

Elinor Ostrom

sposoby zarządzania w gospodarcze

za analizę ekonomicznych aspektów zarządzania

Oliver E. Williamson

2008

Paul Krugman

ekonomia międzynarodowa i regionalna

za analizę wzorców handlu i lokalizacji działalności gospodarczej

2007

Leonid Hurwicz

mikroekonomia

za położenie podwalin pod teorię mechanism design

Eric S. Maskin

Roger B. Myerson

2006

Edmund S. Phelps

makroekonomia

za analizę zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznej

2005

Robert J. Aumann

teoria gier

za poszerzenie naszego rozumienia konfliktu i kooperacji poprzez analizę z użyciem teorii gier

Thomas C. Schelling

2004

Finn E. Kydland,

makroekonomia

a wkład w makroekonomię dynamiczną: spójność polityki gospodarczej w czasie oraz przyczyny leżące u podstaw cykli koniunkturalnych

Edward C. Prescott

2003

Robert F. Engle III

ekonometria

za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze zmienną w czasie wariancją (model ARCH)

Clive W.J. Granger

za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze wspólnymi trendami (kointegrację)

2002

Daniel Kahneman

psychologia ekonomiczna

za zintegrowanie wniosków z badań psychologicznych do nauk ekonomicznych, szczególnie dotyczących ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności

Vernon L. Smith

2001

George A. Akerlof

ekonomia informacji

za analizę rynków z asymetrią informacji

A. Michael Spence

Joseph E. Stiglitz

Publikacje wydane przez PTE

Robert J. Shiller, George A. Akerlof, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2017

Joseph E. Stiglitz, Freefall. Jazda bez trzymanki, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2010

2000

James J. Heckman

ekonometria

za rozwój teorii i metod analizowania prób selektywnych

Daniel L. McFadden

1999

Robert A. Mundell

makroekonomia międzynarodowa

za analizę polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach różnych reżimów kursów wymiany oraz analizę optymalnych obszarów walutowych

1998

Amartya Sen

teoria dobrobytu

za wkład w ekonomię dobrobytu

Publikacja wydana przez PTE

Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jonathan Fitoussi, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2013

1997

Robert C. Merton

ekonomia finansowa

za nowatorską metodę wyznaczania wartości instrumentów pochodnych

Myron S. Scholes

1996

James A. Mirrlees

ekonomia informacji

za fundamentalny wkład w ekonomiczną teorię bodźców w warunkach asymetrii informacji

William Vickrey

1995

Robert E. Lucas Jr.

makroekonomia

za rozwój i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym przekształcenie analizy makroekonomicznej i głębsze zrozumienie polityki gospodarczej

1994

John C. Harsanyi

teoria gier

za pionierską analizę równowagi w teorii gier niekooperacyjnych

John F. Nash Jr.

Reinhard Selten

1993

Robert W. Fogel

historia gospodarcza

za wkład w odnowę historii gospodarczej poprzez zastosowanie teorii ekonomii i metod ilościowych do objaśnienia zmian gospodarczych i instytucjonalnych

Douglass C. North

1992

Gary S. Becker

socjologia gospodarcza

za rozszerzenie zakresu analizy mikroekonomicznej na szeroki zakres ludzkich zachowań i interakcji, włączając zachowania pozarynkowe

1991

Ronald H. Coase

teoria instytucji rynkowych

za odkrycie i wyjaśnienie wpływu kosztów transakcyjnych i praw własności na strukturę instytucjonalną i funkcjonowanie gospodarki

1990

Harry M. Markowitz

ekonomia finansowa

za pionierskie prace w teorii ekonomii finansowej

Merton H. Miller

William F. Sharpe

1989

Trygve Haavelmo

ekonometria

za wyjaśnienie podstaw ekonometrii w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa i analizę równoczesnych struktur ekonomicznych

1988

Maurice Allais

teoria równowagi cząstkowej i ogólnej

za pionierski wkład w teorię rynków i efektywnego wykorzystywania zasobów

1987

Robert M. Solow

teoria wzrostu gospodarczego

za wkład w teorię wzrostu gospodarczego

1986

James M. Buchanan Jr.

finanse publiczne

za rozwój kontraktowych i konstytucyjnych podstaw teorii podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych

1985

Franco Modigliani

makroekonomia

za pionierskie analizy oszczędzania i rynków finansowych

1984

Richard Stone

rachunki narodowe

za zasadniczy wkład w rozwój systemów rachunku narodowego, a tym samym ogromne usprawnienie podstaw empirycznej analizy ekonomicznej

1983

Gerard Debreu

teoria równowagi ogólnej

za wdrożenie do teorii ekonomii nowych metod analitycznych oraz za nowe ścisłe sformułowanie teorii równowagi ogólnej

1982

George J. Stigler

organizacja przemysłu

za nowatorskie badania nad strukturami przemysłu, funkcjonowaniem rynków oraz przyczynami i skutkami regulacji publicznej

1981

James Tobin

makroekonomia

za analizę rynków finansowych i ich związków z decyzjami o wydatkach, zatrudnieniem, produkcją i cenami

1980

Lawrence R. Klein

makroekonometria

za stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy wahań ekonomicznych i polityki ekonomicznej

1979

Theodore W. Schultz

ekonomia rozwoju

za pionierski wkład w badania rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajów rozwijających się

Sir Arthur Lewis

1978

Herbert A. Simon

Badania operacyjne (zarządzanie)

za pionierskie badania procesów podejmowania decyzji wewnątrz organizacji gospodarczych

1977

Bertil Ohlin

międzynarodowe stosunki gospodarcze

za przełomowy wkład w teorię handlu międzynarodowego i międzynarodowych przepływów kapitałowych

James E. Meade

1976

Milton Friedman

makroekonomia

za osiągnięcia w dziedzinie analizy konsumpcji, historii i teorii monetarnej oraz za przedstawienie złożoności polityki stabilizacyjnej

1975

Leonid Vitaliyevich Kantorovich

teoria optymalnej alokacji zasobów

za wkład w teorię optymalnej alokacji zasobów

Tjalling C. Koopmans

1974

Gunnar Myrdal

makroekonomia
makroekonomia

za pionierską pracę w dziedzinie teorii pieniądza i wahań gospodarczych oraz za pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych

Friedrich August von Hayek

1973

Wassily Leontief

analiza nakładów i wyników

za rozwój metody nakładów i wyników i jej zastosowanie do ważnych problemów ekonomicznych

1972

John R. Hicks

teoria równowagi ogólnej, teoria dobrobytu

a pionierski wkład w ekonomiczną teorię równowagi ogólnej oraz ekonomii dobrobytu

Kenneth J. Arrow

teoria równowagi ogólnej, teoria dobrobytu

1971

Simon Kuznets

wzrost gospodarczy, historia gospodarcza

za opartą na badaniach empirycznych interpretację wzrostu gospodarczego, która dała nowe i pogłębiła istniejące zrozumienie ekonomiczne struktur społecznych i procesów rozwoju

1970

Paul A. Samuelson

teoria równowagi cząstkowej i ogólnej

za pracę naukową, poprzez którą rozwinął statyczną i dynamiczną teorię ekonomii i aktywnie przyczynił się do podniesienia poziomu analizy w naukach ekonomicznych

1969

Ragnar Frisch

ekonometria

za rozwój i zastosowanie modeli dynamicznych do analizy procesów ekonomicznych


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony