Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Fundusze unijne
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oferuje kompleksowe usługi z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, w tym między innymi:
- doradztwo na temat funduszy unijnych,
- opracowywanie i składanie wniosków,
- rozliczanie projektów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Michał Plewczyński
tel.: 022 55 15 440, 022 55 15 401
fax: 022 55 15 444
e-mail: michal.plewczynski@pte.pl


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony