Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Konkursy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne organizuje dwa konkursy w zakresie publikacji naukowych z ekonomii:

  • Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. E. Lipińskiego za pracę naukową z ekonomii
  • Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii

Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

 

---

 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogłasza przeprowadzenie
 w 2022 roku dwóch konkursów:

Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO za pracę wnoszącą nowe wartości do teorii ekonomii wydaną w latach 2020-2021:
Termin składania wniosków upływa 31 maja 2022 r.
» Ogłoszenie – LINK
» Uchwała z Regulaminem – LINK 

Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2019-2021;
Termin składania wniosków upływa 31 maja 2022 r.
» Ogłoszenie – LINK
» Uchwała z Regulaminem – LINK

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o ogłoszonych konkursach oraz zapraszamy do składania wniosków.

---

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogłasza
przeprowadzenie w 2021 roku XXX edycji
Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO
za pracę wnoszącą nowe wartości do teorii ekonomii.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje:

» Ogłoszenie
» Uchwała z Regulaminem Konkursu

---

Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO.
KONKURS

---

KSIĄŻKI NAGRODZONE W KONKURSIE:

 

2021

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego Sąd Konkursowy postanowił, że nagrodę w 2021 r. otrzymuje Joanna Godłów-Legiędź za książkę "Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię" wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w 2020 r. 

2020

Nagrodę przyznano prof. Jerzemu Hausnerowi za książkę „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości” wydaną przez Wydawnictwo Nieoczywiste w 2019 roku Komunikat w pełnym brzmieniu – w załączeniu.

2019

Sąd Konkursowy przyznał Nagrodę PTE Annie Moździerz za książkę "Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo - Wschodniej" wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 2018 roku.
Komunikat

2018
Sąd Konkursowy przyznał Nagrodę PTE Andżelice Kuźnar za książkę „Międzynarodowy handel produktami wiedzy”, wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH, Warszawa 2017. 
Więcej
Tył okładki

2017
Jerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2016

2016
Michał Konopczyński, Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle  teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015 r.

2015
Nagrody nie przyznano.

2014
Łukasz Hardt, Studia z realistycznej filozofii ekonomii,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 r.

2013
Joanna Tyrowicz, Histereza bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 r.

2012
Bogusław Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 r.

2011
Bożena Borkowksa, Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wrocław 2009

2010
Stanisław Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 r.

2009
Marian Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,  Warszawa 2007 r.

2008
Marcin Krawczyk, O neutralności długu publicznego. Wokół ricardiańskiego teorematu ekwiwalentności – R. Barro, J. Tobin i inni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007

2007
Andrzej Graczyk, Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005

2006
Andrzej Cieślik, Geografia inwestycji zagranicznych – Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

2005
Andrzej Czyżewski, Anna Henisz-Matuszak, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

2004
Jacek Jan Sztaudynger, Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003. 

2003
Jan Michałek, Polityka handlowa – Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
2002
Zofia Barbara Liberda, Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, Bellona-PTE, Seria PTE: „Kluczowe Problemy Gospodarki”, Warszawa 2001.

2001
Emil Panek, Ekonomia Matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.

2000
Marek Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.

1999
Joanna Kotowicz–Jawor , Przebudowa mikroekonomiczna mechanizmu rozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

1998
Nagrody nie przyznano

1997
Bożena Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996.

1996
Zbigniew Hockuba, Droga do spontanicznego porządku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

1995
Stanisława Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

1994
Andrzej Sławiński, Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

1993
 Zbigniew Czerwiński, Dylematy Ekonomiczne, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1992.

1992
Andrzej Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.

 

DOKUMENTY:


Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii
  • Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za najlepszy pdręcznik akademicki z ekonomii (wydany w latach 2016 - 2018).
          Nagroda I stopnia
          Dariusz K. Rosati: "Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia"
          Nagroda II stopnia
          Konrad Sobański: "Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw"
          Wyróżnienie
          Bogusława Drelich - Skulska, Małgorzata Domiter, Anna H. Jankowiak: "International Business
          in  the Global World"
          Komunikat

Inne konkursy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony